Vítáme vás

Zima už se loučí s námi, snížek už je za horami,

sluníčko si češe vlasy, v zahrádkách už brzy asi –

pokvete nám petrklíč, který pošle zimu pryč.

Všem našim dětem a jejich rodičům a všem dobrým lidičkám přejeme krásné předjarní dny.

 

Oznámení o uzavření Mateřské školy Sluníčko dne 5.4.2023

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko, Slušovice, příspěvkové organizace oznamuje uzavření mateřské školy se souhlasem zřizovatele ve středu, dne 5.4.2023 z důvodu odstávky elektrické energie v budově nové mateřské školy na ulici Rovná. V tento den bude uzavřena i budova staré mateřské školy na ulici Dlouhá.

                                                                                     Děkujeme za pochopení,                                                                                         Bc. Eva Povolná, ředitelka školy

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v Mateřské škole Sluníčko ve Slušovicích ve školním roce 2023 – 2024

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko oznamuje termíny a informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023-2024.

Děti mohou být přijaty do mateřské školy pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je vyjádření pediatra. Formulář žádosti je možno stáhnout ZDE nebo si jej můžete vyzvednout přímo v budově MŠ na ulici Rovná v termínu

od  17.4.  do  21.4.2023.

Prezenční příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání doložených vyjádřením dětského lékaře (zápis do MŠ) proběhne dne

11.5.2023  v  době  od  12.30  do  16.30  hod.

v budově mateřské školy na ulici Rovná, ve třídě Vrabčáků.

Žádost o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání doloženou vyjádřením dětského lékaře mohou zákonní zástupci dne 11.5.2023 doručit také následujícími způsoby:                                  •  datovou schránkou školy: dw5kzgc,                                                 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,                                        •  poštou (rozhodující je datum podání na poštu – tedy dne 11.5.2023)

Současně se žádostí je nutno předložit rodný list dítěte.

Upozornění :

Povinné předškolní vzdělávání (§ 34a školského zákona č. 561/2004 v platném znění) se ve školním roce 2023/2024 vztahuje na děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.

                                                                                   Bc. Eva Povolná

                                                                               ředitelka MŠ Sluníčko

 ONLINE školka