Vítáme vás

Pojedeme na výlet,

ráno tam a večer zpět,

svačinou se vybavíme,

ZOO brzy navštívíme.

Všem našim dětem a jejich rodičům a všem dobrým lidičkám přejeme krásné jarní dny.

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání – MŠ Sluníčko 2023/2024

 

Oznámení o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko, Slušovice, příspěvkové organizace oznamuje uzavření mateřské školy se souhlasem zřizovatele v době letních prázdnin od pondělí 17. 7. 2023 do pátku 18. 8. 2023. Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc červenec a srpen je v těchto měsících stanovena na výši 250,- Kč.

Provoz bude opět zahájen v pondělí 21. 8. 2023.

Nově přijaté děti nastupují do Mateřské školy Sluníčko, Slušovice od pátku, dne 1.9.2023.

                                                                      Bc. Eva Povolná                                                                                                                                                               ředitelka školy

 ONLINE školka