Vítáme vás

Mráz namaloval na okna bílou krajinu
a vánoční čas zas přišel k nám
Svět na sebe vzal  po roce bílou peřinu
a každý začal věřit pohádkám
Ať se všem splní po čem srdce touží
a štěstí se snese na váš práh
přejeme také ať zdravíčko slouží 
a žijete jako v pohádkách …

Přejeme všem našim dětem, jejich rodičům i ostatním lidičkám radostné a pokojné prožití Vánočních svátků a po  všech stránkách dobrý nový rok                                                      

Vaše Sluníčko