Vítáme vás

Jednou zrána se to stalo – sluníčko se rozesmálo,

jaro mocně čarovalo, všechno všude rozkvétalo.

Stromy, keře, záhon v parku, ženou vůni do kočárků.

Přejeme všem našim dětem a jejich rodičům a všem dobrým lidičkám krásné jarní dny.

Oznámení o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Oznámení o stanovení nové výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Směrnice – Úplata za předškolní vzdělávání 2022/2023

 

ZVLÁŠTNÍ TERMÍN ZÁPISU PRO DĚTI CIZINCŮ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v Mateřské škole Sluníčko ve Slušovicích ve školním roce 2022 – 2023

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko oznamuje zvláštní termíny a informace o přijímání dětí výhradně cizinců k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022-2023.

Cizinci jsou pouze a výlučně osoby:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (doložení vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany),
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR (doložení vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

Děti mohou být přijaty do mateřské školy pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je vyjádření pediatra. Formulář žádosti a potřebné dokumenty je možno stáhnout ZDE nebo je možné složku vyzvednout přímo v budově MŠ na ulici Rovná v termínu od 13.6. do 17.6.2022.

Prezenční příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání doložených vyjádřením dětského lékaře (zápis do MŠ) proběhne dne 4.7.2022 v době od 12.00 do 16.00 hod. v budově mateřské školy na ulici Rovná, ve třídě Vrabčáků.

Současně se žádostí je nutno předložit rodný list dítěte.

Upozornění :

Povinné předškolní vzdělávání (§ 34a školského zákona č. 561/2004 v platném znění) se ve školním roce 2022/2023 vztahuje na děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017.

Bc. Eva Povolná
ředitelka MŠ Sluníčko

 

 ONLINE školka