Vítáme vás

Na září, na září,
těšili se sadaři.
Když se hodně natěšili,
holé stromy po nich zbyly.

Přejeme všem našim dětem a jejich rodičům a všem dobrým lidičkám krásné podzimní dny. Také přejeme všem našim dětičkám co nejkrásnější vstup do naší sluníčkové školičky.    

Vážení rodiče,

je mou povinností Vás informovat, že byl v mateřské škole ve třídě Žabiček potvrzen případ onemocnění COVID-19. Všem osobám z této třídy, které byly v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19 v pondělí dne 13.9., byla Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nařízena karanténa trvající do 27.9. včetně (osoby, kterých se skutečnost týká, byly telefonicky kontaktovány ředitelkou školy). Karanténa se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ostatních zaměstnanců a dětí se toto opatření netýká, protože nejsou v riziku nákazy.

V mateřské škole probíhá řádná dezinfekce virucidními prostředky. Mateřská škola i dotyčná třída je připravena pro výuku.

Bc. Eva Vyvlečková
 ředitelka MŠ Sluníčko

 

 ONLINE školka