Vítáme vás

Jaro voní do oken, pojďte, děti, pojďte ven.
Voní háj a voní hlína, voní v louce kopretina,
na mýtince u skalky rozkvétají fialky,
kytičku jich natrhám, mamince je k svátku dám.

Přejeme všem našim dětem a jejich rodičům a všem dobrým lidičkám krásné jarní dny.                                

Vážení rodiče,

Mateřská škola Sluníčko je od pondělí 10.5.2021 otevřena v běžném provozu. Děti nebudou testovány a nadále nemají povinnost nosit roušku v budově mateřské školy. Pro ostatní doprovázející osoby je obnovena možnost vstupu do budovy na nezbytně nutnou dobu. Povinnost nošení respirátoru nebo nano roušky zůstává, stejně jako povinnost dodržovat nastavená hygienická opatření z předchozích dnů. 

Bc. Eva Vyvlečková
 ředitelka MŠ Sluníčko

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče, 

Vzhledem k současné složité situaci aktuálních režimových opatření proti šíření viru COVID-19 a realizaci Opatření MŠMT bude zápis do mateřské školy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Děti mohou být přijaty do mateřské školy pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je vyjádření pediatra.  Veškeré dokumenty potřebné k zápisu (formulář žádosti, lékařské potvrzení o řádném očkování, prohlášení zákonných zástupců o seznámení se s kritérii přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání) a podrobné informace o přijímání dětí do mateřské školy jsou primárně ke stažení zde, na webových stránkách mateřské školy v sekci Jak to chodí . V krajním případě je možno si složku s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání osobně vyzvednout v budově MŠ na ulici Rovná v termínu od 19.4. do 23.4.2021. Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání doložených vyjádřením dětského lékaře  („zápis do MŠ“) bude probíhat dálkovým způsobem (datovou schránkou školy: dw5kzgc , e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou) ve dnech od 3.5. do 14.5.2021alternativně osobním předáním po předchozí telefonické domluvě 14.5.2021 v době od 10.00 do 16.00  hod. v budově mateřské školy na ulici Rovná, v kanceláři ředitelky školy. K žádosti je nutno přiložit prostou kopii rodného listu dítěte, která se stává součástí spisu.

Informace pro rodiče předškolních dětí:

§ 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 v platném znění (Školský zákon): Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.               

Bc. Eva Vyvlečková
 ředitelka MŠ Sluníčko

 

Mateřská škola Sluníčko bude v době letních prázdnin v termínu od 12.7. do 13.8.2021 zcela UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.

 ONLINE školka