Vítáme vás

Na naší zahrádce sněženka bílá
do svojí sukénky sníh sobě sbírá.
Vedle ní narcis se žlutou hlavičkou
poprosí o barvu zářivé sluníčko.
Bledule, podběl, maličké fialky
vykouzlí úsměv náš, zavoní do dálky.

Přejeme všem našim dětem a jejich rodičům a všem dobrým lidičkám krásné jarní dny.     

                                   

Vážení rodiče,

poskytujeme vám Informovace o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021 v Mateřské škole Sluníčko v budově na ulici ROVNÁ

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO:

A jak to bude probíhat u nás ve Sluníčku?

     Budova na ulici Dlouhá zůstává i nadále uzavřena.

Bc. Eva Vyvlečková
 ředitelka MŠ Sluníčko

Mimořádné opatření testování žáků ve školách

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřena škola či její část

 

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče, 

Vzhledem k současné složité situaci aktuálních režimových opatření proti šíření viru COVID-19 a realizaci Opatření MŠMT bude zápis do mateřské školy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Děti mohou být přijaty do mateřské školy pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je vyjádření pediatra.  Veškeré dokumenty potřebné k zápisu (formulář žádosti, lékařské potvrzení o řádném očkování, prohlášení zákonných zástupců o seznámení se s kritérii přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání) a podrobné informace o přijímání dětí do mateřské školy jsou primárně ke stažení zde, na webových stránkách mateřské školy v sekci Jak to chodí . V krajním případě je možno si složku s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání osobně vyzvednout v budově MŠ na ulici Rovná v termínu od 19.4. do 23.4.2021. Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání doložených vyjádřením dětského lékaře  („zápis do MŠ“) bude probíhat dálkovým způsobem (datovou schránkou školy: dw5kzgc , e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou) ve dnech od 3.5. do 14.5.2021alternativně osobním předáním po předchozí telefonické domluvě 14.5.2021 v době od 10.00 do 16.00  hod. v budově mateřské školy na ulici Rovná, v kanceláři ředitelky školy. K žádosti je nutno přiložit prostou kopii rodného listu dítěte, která se stává součástí spisu.

Informace pro rodiče předškolních dětí:

§ 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 v platném znění (Školský zákon): Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.               

Bc. Eva Vyvlečková
 ředitelka MŠ Sluníčko

 

 ONLINE školka