Aktuální platby

Mateřská škola Sluníčko, Slušovice,
příspěvková organizace
PLATBY

V současné době nezveřejňujeme měsíční platby za stravné a předškolní vzdělávání prostřednictvím webových stránek. Platby jsou strhávány z účtu rodičů inkasem, pro případnou kontrolu ze strany rodičů jsou konkrétní částky vyvěšeny na seznamech v šatnách jednotlivých tříd pod variabilním symbolem, kterým je datum narození dítěte.

1.TŘÍDA      Říjen   2021      
             
  Variabilní symbol Stravné Úplata Zák. Ročník Celkem
  (datum narození dítěte)   za PV     k úhradě
             
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
             
             
             
2.TŘÍDA     Říjen  2021        
               
  Variabilní symbol Stravné Úplata Zák. Ročník Celkem
  (datum narození dítěte)   za PV     k úhradě
               
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
               
               
               
3.TŘÍDA     Říjen 2021      
             
  Variabilní symbol Stravné Úplata Zák. Ročník Celkem
  (datum narození dítěte)   za PV     k úhradě
             
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
             
             
             
4.TŘÍDA     Říjen 2021
     
             
  Variabilní symbol Stravné Úplata za PV Zák. Ročník Celkem
  (datum narození dítěte)         k úhradě
             
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.