Aktuální platby

Mateřská škola Sluníčko, Slušovice,
příspěvková organizace
PLATBY

V současné době nezveřejňujeme měsíční platby za stravné a předškolní vzdělávání prostřednictvím webových stránek. Platby jsou strhávány z účtu rodičů inkasem, pro případnou kontrolu ze strany rodičů jsou konkrétní částky vyvěšeny na seznamech v šatnách jednotlivých tříd.

1.TŘÍDA      Říjen   2022      
             
  Jméno dítěte Stravné Úplata Zák. Ročník Celkem
      za PV     k úhradě
             
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
             
             
             
2.TŘÍDA     Říjen  2022        
               
  Jméno dítěte Stravné Úplata Zák. Ročník Celkem
      za PV     k úhradě
               
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
               
               
               
3.TŘÍDA     Říjen 2022      
             
  Jméno dítěte Stravné Úplata Zák. Ročník Celkem
      za PV     k úhradě
             
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
             
             
             
4.TŘÍDA     Říjen 2022
     
             
  Jméno dítěte Stravné Úplata za PV Zák. Ročník Celkem
            k úhradě
             
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.