Stravné

Termín

 • platba za stravování dětí se hradí vždy 1o. dne kalendářního měsíce (datum splatnosti – připsání platby na účet školy)

Způsob

 • platí se bezhotovostně inkasním způsobem zpětně podle počtu skutečně prostravovaných dnů v měsíci na účet  školní jídelny mateřské školy. Aktuální částky v jednotlivých měsících jsou vyvěšeny na nástěnkách jednotlivých tříd bez uvedení jména dítěte pod variabilním symbolem, kterým je datum narození dítěte.

Místo

 • Česká spořitelna, pobočka Slušovice – v případě vkladu na účet v hotovosti

Sazby

 • docházka v pravidelném celodenním nebo polodenním režimu
 • běžná norma 
  1. 48,- Kč celodenní
  2. 38,- Kč polodenní (bez odpolední svačinky)
 • vyšší norma
  1. 51,- Kč celodenní
  2. 41,- Kč polodenní (bez odpolední svačinky)
 • Vyšší norma se týká dětí ve věku 6-7 let, prakticky jde o děti s odkladem školní docházky
 • docházka v jiném než celodenním nebo polodenním režimu – sazba je vypočítána individuálně podle počtu a skladby denně odebíraných jídel

Upozornění

 • Změna sazeb stravného od 1.9.2023
 • pokud opakovaně neuhradíte platby za stravování ve stanovených termínech, může být vašemu dítěti ředitelkou školy po předchozím písemném upozornění ukončeno předškolní vzdělávání