Povinně zveřejňované informace

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. NázevMateřská škola Sluníčko, Slušovice, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založeníPříspěvková organizace města Slušovice.
Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní činnost 
– Předškolní vzdělávání dětí
– Zajištění školního stravování

Zřizovací listina
Zřizovatel – Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice 
Zařazena do sítě školských zařízení 1.1.2005
Ředitelka – Bc. Eva Povolná
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – KÚ Zlínského kraje
3. Organizační strukturaSamostatná mateřská škola – právní subjekt
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresaMateřská škola Sluníčko, Slušovice, příspěvková organizace Rovná 400 763 15 Slušovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuMateřská škola Sluníčko, Slušovice, příspěvková organizace Rovná 400 763 15 Slušovice
4.3 Úřední hodinyPondělí – čtvrtek od 11 do 12 hodin nebo vždy po tel. domluvě na tel: 723 753 021
4.4 Telefonní číslaTelefon pracoviště Rovná: 577 983 245
Telefon pracoviště Dlouhá : 577 983 283
Mobil ředitelka: 723 753 021
4.5 Adresa internetových stránekwww.msslusovice.cz
4.6 Elektronická adresa podatelnymat.skola@tiscali.cz
4.7 Datová schránkadW5kzgc
5. Případné platby lze poukázatÚplata za předškolní vzdělávání + stravné formou inkasa ve prospěch účtu: 182-1410539329/0800. Platba jistiny ve prospěch účtu: 1410539329/0800.
6. IČO75021790
7. Plátce daně z přidané hodnotyŠkola není plátcem DPH
8. DokumentyK nahlédnutí u ředitelky – bude vloženo na web jako jednotlivé odkazy
8.1 Seznamy hlavních dokumentůŠkolní vzdělávací program
Rozpočet za uplynulé období – údaje o schváleném rozpočtu
Plán práce
Seznam inspekčních zpráv MŠ
Řídící směrnice školy
Základní dokumentace školy k nahlédnutí u ředitelky školy
8.2 RozpočetRozpočet 2021
Rozpočet 2022
Návrh rozpočtu na rok 2023
9. Žádosti o informaceZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových  informací.  Kdo a za jakých podmínek
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.
10. Příjem podání a podnětůŽádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.
Možné způsoby zaslání žádosti:
• na adresu Mateřská škola Sluníčko, Slušovice, příspěvková organizace, Rovná 400, 763 15 Slušovice
• emailem přes elektronickou podatelnu mat.skola@tiscali.cz
• datovou schránkou dW5kzgc
Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné)
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisyZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíNebyl stranoven
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíNebylo stanoveno
13. Licenční smlouvyNejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacímPoskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím