Omlouvání dětí

Vážení rodiče, pro omlouvání dětí z účasti na předškolním vzdělávání používejte:

  1. Sešity omluv na šatnách dětí slouží zejména k omlouvání při předem známé nepřítomnosti
  1. Telefon – zejména při neočekávané situaci (nemoc dítěte apod.)

V dotčený den volejte ráno nejpozději do 7.45 hod a použijte číslo podle umístění dítěte do třídy:

577 983 245 –  nová budova školy, tj. 2., 3. a 4. třída
577 983 283 –  stará budova školy, tj. 1. třída
723 753 021 – mobil na ředitelku školy použijte v případě, že se z nějakého důvodu nemůžete dovolat na pevnou linku školy

  1. E-mail pouze ve výjimečných případech a s dostatečným časovým předstihem (např. při dlouhodobě plánované nepřítomnosti dítěte)

Pokud nebude dítě omluveno v dotčený den do 7.45 hod, bude mu do platby stravného započítán celý den, jako by ve škole skutečně bylo.

Také vás prosíme, abyste při  NEPRAVIDELNÉM VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ  po obědě (děti v celodenním provozu) dodržovali následující pravidla:

  1. pokud je vám tato situace známa dopředu, nahlaste ji učitelce ve třídě den předem, případně zapište do sešitu omluv na šatně dětí, nebo v dotčený den ráno nahlaste učitelce přímo ve třídě
  2. není-li vám tato skutečnost dopředu známa, nahlaste ji telefonicky nebo osobně učitelce v daný den ráno, v obou případech však nejpozději do 7.45 hod. Dítě nahlášené později sice po obědě z MŠ odchází, ale bude mu započítáno celodenní stravné (včetně odpolední  svačinky)

Jedná se zejména o tuto situaci: pokud přivádíte dítě do MŠ později (kolem 8.00 hod.), nestačí nahlásit případnou aktuální změnu (odchod dítěte po obědě) až při jeho příchodu do MŠ. I v tomto případě máte povinnost nahlásit změnu do 7.45 hod.

Tato pravidla vyplývají z potřeb organizace provozu mateřské školy a my prosíme o pochopení z vaší strany. Nejpozději v 7.45 hod. hlásí učitelky jednotlivých tříd počty dětí do kuchyně a podle těchto údajů vedoucí školní jídelny normuje spotřebu potravin a jejich expedici ze skladu. Výdejka potravin se uzavírá v 8.00 hod. a každá pozdě nahlášená změna komplikuje provoz tříd a kuchyně (nové normování, přepisování atd.), proto pozdější opravy nejsou možné.

Od školního roku 2017-2018 je pro děti absolvující poslední rok předškolního vzdělávání (před nástupem do základní školy) toto vzdělávání povinné, z toho vyplývá pro zákonné zástupce povinnost po předchozím odhlášení dítěte při začátku nepřítomnosti po jeho opětovném nástupu do školky doložit písemnou omluvenku s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte(omluvný list bude k dispozici ve škole). V odůvodněných případech může ředitelka školy vyžadovat potvrzení lékaře.