Platby ve školním roce 2021-2022

1.  Úplata za předškolní vzdělávání (tzv. „školné“)

     Výše školného :

     400,- Kč – celodenní provoz

     250,- Kč – nepravidelná docházka (4 h/den nebo 5 dnů/měsíc)

V době přerušení provozu školy v prosinci a letních měsících se úplata za předškolní vzdělávání poměrně krátí podle délky uzavření školy.

Kompletní informace k úplatě za předškolní vzdělávání naleznete ZDE

2.  Stravné

 Sazby stravného:

Běžná norma: 42,-  Kč celodenní
  34,-  Kč bez odpolední svačinky
Vyšší norma (děti 6-7 let): 45,-  Kč celodenní
  37, – Kč bez odpolední svačinky

3.   Fond rodičů

1000,- Kč je celoroční příspěvek sloužící k úhradám akcí pro děti během školního roku. Hradíme z něj divadla, dopravu, vstupné do ZOO, Mikulášské balíčky, Den dětí a další akce, exkurze, drobný materiál apod. O hospodaření s fondem je vedeno řádné účetnictví včetně dokladování jednotlivých výdajů.
Příspěvek do fondu rodičů se vybírá na začátku školního roku (září-říjen)

4.   Angličtinka

400,- Kč je celoroční  příspěvek sloužící k úhradě materiálu a pomůcek používaných a  spotřebovaných při této nadstandartní aktivitě (papíry, omalovánky, knihy, školení, provoz kopírky).
Tato platba se týká pouze dětí přihlášených do kroužku angličtinky a vybírá se na začátku školního roku (září-říjen)

5.   Plavání

Platí se podle ceny kurzu a dopravy v době jeho konání (cca 800,- Kč)
Tato platba se rovněž týká pouze dětí přihlášených do výuky plavání.

6.   Kroužek keramiky

Platí se podle ceníku DDM Zvonek Vizovice, který pro nás realizaci tohoto kroužku zajišťuje, v aktuálním školním roce kroužek keramiky realizován nebude z důvodu dlouhodobé absence lektorky.
Platba se týká pouze dětí přihlášených do keramického kroužku.

7.   Kroužek valašských tanečků

400,- Kč je celoroční příspěvek sloužící k pokrytí nákupu materiálu, odměn pro děti, zhotovení potřebných nahrávek apod.

8.   Kroužek aerobiku

400,- Kč je celoroční příspěvek sloužící k pokrytí nákupu materiálu, odměn pro děti, zhotovení potřebných nahrávek apod.

9.   Jiné aktuální platby

–  fotografování dětí (podle aktuální nabídky)

–  preventivní oční vyšetření (podle aktuální informace, cca 150,-)