Platby ve školním roce 2017-2018

1.  Úplata za předškolní vzdělávání (tzv. „školné“)

     Výše školného :

     400,- Kč – celodenní provoz

     250,- Kč – nepravidelná docházka (4 h/den nebo 5 dnů/měsíc)

V době přerušení provozu školy v prosinci a letních měsících se úplata za předškolní vzdělávání poměrně krátí podle délky uzavření školy.

Kompletní informace k úplatě za předškolní vzdělávání naleznete ZDE

2.  Stravné

 Sazby stravného:

Běžná norma: 32,-  Kč celodenní
25,-  Kč bez odpolední svačinky
Vyšší norma (děti 6-7 let): 35,-  Kč celodenní
28, – Kč bez odpolední svačinky

3.   Fond rodičů

1000,- Kč je celoroční příspěvek sloužící k úhradám akcí pro děti během školního roku. Hradíme z něj divadla, dopravu, vstupné do ZOO, Mikulášské balíčky, Den dětí a další akce, exkurze, drobný materiál apod. O hospodaření s fondem je vedeno řádné účetnictví včetně dokladování jednotlivých výdajů.
Příspěvek do fondu rodičů se vybírá na začátku školního roku (září-říjen)

4.   Angličtinka

400,- Kč je celoroční  příspěvek sloužící k úhradě materiálu a pomůcek používaných a  spotřebovaných při této nadstandartní aktivitě (papíry, omalovánky, knihy, školení, provoz kopírky).
Tato platba se týká pouze dětí přihlášených do kroužku angličtinky a vybírá se na začátku školního roku (září-říjen)

5.   Plavání

Platí se podle ceny kurzu a dopravy v době jeho konání (cca 800,- Kč)
Tato platba se rovněž týká pouze dětí přihlášených do výuky plavání.

6.   Kroužek keramiky

Platí se podle ceníku DDM Zvonek Vizovice, který pro nás realizaci tohoto kroužku zajišťuje, v letošním školním roce je cena 700,- Kč včetně materiálu (při frekvenci konání 1x za dva týdny). Platbu vybírá přímo lektorka kroužku při jeho zahájení.
Platba se týká pouze dětí přihlášených do keramického kroužku.

7.   Kroužek valašských tanečků

400,- Kč je celoroční příspěvek sloužící k pokrytí nákupu materiálu, odměn pro děti, zhotovení potřebných nahrávek apod.

8.   Kroužek aerobiku

400,- Kč je celoroční příspěvek sloužící k pokrytí nákupu materiálu, odměn pro děti, zhotovení potřebných nahrávek apod.

9.   Jiné aktuální platby

–  fotografování dětí (podle aktuální nabídky)

–  preventivní oční vyšetření (podle aktuální informace, cca 150,-)