Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Informace

Postup podání Žádosti

Přijímací řízení

Informace pro rodiče

 

Formuláře ke stažení

Žádost o přijetí

Prohlášení – kitéria

Čestné prohlášení k očkování