Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Informace

Postup podání Žádosti

Přijímací řízení

Informace pro rodiče

Formuláře ke stažení

Žádost o přijetí

Prohlášení – kritéria

Lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte