Provozní doba

Jsme čtyřtřídní mateřská škola s odloučeným pracovištěm a provozní dobou

6.30 – 16.00 hod.

Délka provozní doby se nemění. Mateřská škola je přes bezpečnostní systém prostupná v časech: pro přivádění dětí 6.30 –  8.00 hod., pro děti odcházející po obědě 12.15 – 12.30 hod (U Krtečků 12.00 až 12.30 hod), pro vyzvedávání dětí 14.15 – 16.00 hod.

Pokud přicházíte do školy (hlavní budova – NMŠ) v době, kdy je uzamčena, použijte zvonek Kuchyně, pokud máte dítě ve 3. nebo 4. třídě, ve 2. třídě zvonek přímo na třídu.

Prosíme, vyzvedávejte si odpoledne děti s takovým časovým předstihem, aby škola mohla být v 16.00 hod. uzamčena.

Pokud dojde k nějaké nepředvídané události, a víte, že si nestihnete dítě ze školy vyzvednout včas, informujte telefonicky učitelku ve škole. Věříme, že této informace nebudete zneužívat.

Prosíme, nepožadujte po zaměstnancích školy, aby vám ráno odemykali školu před začátkem provozní doby.

 

 Změny v organizaci provozu

V době vedlejších školních prázdnin na základní škole přichází i do mateřské školy méně dětí, proto z úsporných důvodů většinou dochází i ke změnám v organizaci našeho provozu. Na třídních nástěnkách vždy v tuto dobu najdete seznam dětí, do kterého zapíšete účast svého dítěte ve škole v tyto dny. Podle počtu aktuálně přihlášených dětí pak otvíráme potřebný počet tříd. Budova SMŠ bývá uzavřena a její provoz se přesouvá do hlavní budovy.

Provoz mateřské školy se zcela přerušuje v době hlavních letních prázdnin a v období Vánočních svátků.

Termíny uzavření celé mateřské školy ve školním roce 2023-2024 najdete ZDE