2. třída – Krtečci

krtecci

Školní rok 2019 – 2020

Učitelky:

 • Tománková Jana
 • Bc. Vyvlečková Eva
1. Adámková Valerie 14. Palko Josef
2. Brázda Daniel 15. Plišťák Tomáš
3. Dubovská Dorota 16. Rumanová Eliška
4. Hodulík Filip 17. Staňková Lucie
5. Horák Rudolf 18. Struhař David
6. Jakuba Zdeněk 19. Struhař Samuel
7. Kolář Michael 20. Střílka David
8. Lukáč Štefan 21. Šenkyřík Adam
9. Lukeš Adam 22. Štalmachová Julie
10. Machalová Natálie 23. Štěpán Mikuláš
11. Macho Jakub 24. Tomšíček Emil
12. Nováková Barbora 25. Tylová Tea
13. Palko David 26. Zbranek Tomáš
       

 

Náš třídní vzdělávací program

S POHÁDKAMI JDOU SI SVĚTEM ČESKÝ HONZA S KRTEČKEM 

Kde jsme?

Třída Krtečků je umístěna v zadní části budovy nové mateřské školy na ulici Rovná, a chodí se k nám samostatným vstupem od zahrady. Třídu i hernou máme nedávno úplně novou, včetně podlah, nábytku, všeho vybavení a hromady hraček a pomůcek. Pro naše aktivity máme dobře vybavené hrací kouty – hudební, výtvarný, obchůdek, dílničku, obýváček s kuchyňkou, sportovní kout se skluzavkou a relaxační koutek na odpočívání. Stavebničky, auta, hry a hračky, skládanky, labyrinty, knihy, výtvarné potřeby  – všechno mají děti na dosah, aby si samy mohly volit náplň hry podle momentální potřeby.

Kdo jsme?

Naši Krtečkovou třídu navštěvují děti, které k nám přešly z nejmladší třídy Kuřátek, děti úplně nové a několik dětí, které již docházely v uplynulém školním roce. Holčičky a kluci jsou většinou ve věku 3 – 4 roky, bydlí převážně ve Slušovicích a několik dětí je z okolních obcí.

Co chceme?

🙂 novým dětem pomoci co nejdříve se adaptovat na nový životní režim po opuštění maminčiny náruče při vstupu do mateřské školy

🙂 dětem ze třídy Kuřátek co nejvíce usnadnit přechod do nového prostředí a k novým učitelkám

🙂 dětem, které naši třídu již znají, seznámení s novými kamarády a dospělými

V letošním školním roce pak u všech dětí zejména

🙂 rozvíjet a prohlubovat sebeobsluhu, samostatnost ve všech  činnostech,  sebepoznání a sebeuvědomění, schopnost navazovat nové vztahy a spolupracovat

🙂 zvýšenou pozornost věnovat rozvoji řeči

V letošním školním roce máme také specifický úkol

🙂 v návaznosti na všechna realizovaná témata vzdělávací nabídky vést děti pomocí pohádek, činností a her k uvědomění, že zdravé mezilidské vztahy jsou v lidském životě jedinečným a vzácným pokladem, který musíme všichni společně tvořit, společně opečovávat a společně chránit

Co nabízíme?

🙂 rodičům vstřícné a ochotné jednání, péči o děti na vysoké úrovni a v zaměstnání pocit klidu a jistoty, že je o jejich děti ve školce dobře postaráno

🙂 dětem laskavé jednání, bezpečné prostředí plné jistoty, důvěry a pochopení pro jejich individuální potřeby, zájem o jejich radosti i starosti, pomoc tam, kde ji potřebují

🙂 kvalitní vzdělávací nabídku ze všech pěti interakčních oblastí, které nám ukládá Rámcový program pro předškolní vzdělávání

🙂 velké množství akcí a aktivit, které základní vzdělávací nabídku rozšiřují, prohlubují a zatraktivňují

Jak to děláme?

🙂 Základem veškerého dění v naší třídě je vzdělávací nabídka, kterou postupně v průběhu roku tvoříme a skládáme do formálních celků, říkáme jim témata. V jejich rámci pak formou různých aktivit a činností propereme téma ze všech stran tak, abychom co nejvíce zajistily všestranný rozvoj dětí – pohybový, intelektový, tvořivý, psychický, smyslový, řečový, společenský.

Témata vycházejí z okolí, prostředí a dění blízkého dětem naší věkové skupiny a většinou jsou navázána na roční koloběh a změny v jeho průběhu.  Nejsou přísně a přesně daná, často reagujeme na aktuální dění nebo využijeme momentálního naladění dětí a vyjdeme jim vstříc v tom, co je zrovna nejvíce zajímá.

Některá navrhovaná témata pro tento školní rok

 • Krteček a Český Honza kamarádi jsou, to se pozná
 • Honza je náš kamarád, má nás všechny rád
 • Jedna, dva, tři, čtyři, pět, podzim začne Honzo hned
 • Šel Honza na houby, jestli on tam zabloudí
 • Foukej, foukej větříčku, shoď Honzovi hruštičku
 • Bude zima, bude mráz, kam se Honzo, kam schováš
 • Kampak Honza půjde dnes? Čeká na něj maškarní ples
 • Honza s Krtkem hrají si na záchrannou stanici
 • Honza volá na sněženku – podívej se jak je venku!

🙂 K dosažení co největšího rozvoje všech žádoucích kompetencí u dětí používáme všechny možné metody – zpěv, hudbu, tanec, říkadla, četbu a poslech pohádek, cvičení, výtvarné a pracovní činnosti, pracovní listy, rozhovory, pokusy, hádanky, hry pohybové, námětové, konstruktivní i sociální, dramatizace, práce s knihami … ten výčet je nekonečný a často jsou i naše děti původci nové a neotřelé metody. Pro malé děti je také velmi důležité prožitkové a sociální učení „jednou zkusit je lepší než stokrát slyšet“, tak se snažíme jeho prvky zařazovat co nejčastěji

🙂 Pro psychickou pohodu malých děti je důležitá pravidelnost a opakování. Proto máme svůj denní řád, ve kterém se některé činnosti pravidelně opakují a tvoří tak pro děti záchytné body. Máme svůj čas pro hru, jídlo, hygienu, společné činnosti, cvičení, pobyt venku na zahradě nebo vycházku, odpolední klid na lehátku s pohádkou nebo povídáním.

🙂 K opakovaným činnostem se řadí i naše třídní rituály

 • děti provází naším třídním životem velká loutka Českého Honzy (spolu s plyšovou figurkou Krtečka)
 • spolu s ním slavíme dětské svátky a narozeniny, případně i jiné důležité události
 • ráno si povídáme v komunitním kruhu
 • po denním bloku ranního hraní uklízíme s písničkou
 • před spaním máme pohádku
 • máme školkovou hymnu „Sluníčko se probudilo“
 • některé činnosti máme spojené s motivačními říkadly

🙂 Aby nám spolu dobře bylo a ve třídě se nám všem líbilo, musí se děti naučit respektovat určitá omezení v podobě třídních pravidel. A aby je lépe přijaly, snažíme se je tvořit společně s nimi, vycházet z aktuální situace a přiřazovat jim zrakové symboly, které mají stále na očích.

Základní Krtečkova  pravidla jejich symboly

otisk šlapky nohy – chodíme pomalu
ruka s kytičkami – ruka hladí, neubližuje
dvě ruce – pomáháme si
pusa – usmíváme se na sebe
pusa s kytičkami – pusa říká hezká slova
ucho – nasloucháme si
dvě srdíčka – kouzelná slovíčka otvírají srdíčka
hračky – uklízíme po sobě

Na co se těšíme?

 • každý měsíc jedno až dvě divadelní představení
 • podzimní a jarní koncert dětí ze základní umělecké školy
 • čertovské dopoledne s pekelnou diskotékou
 • návštěva Mikuláše s čertem a andělem
 • Vánoční pečení perníčků a Vánoční nadílka
 • velký celoškolkový karneval ve sportovní hale
 • řádění ve zlínské Galaxii
 • pozimní, Vánoční a jarní tvoření s rodiči
 • návštěva knihovny a hasičské zbrojnice
 • vystoupení pro maminky k jejich svátku
 • výlet do ZOO Lešná

A naše motto v letošním školním roce?

S Krtečkem a kamarády, neztratím se, vím si rady

A všichni se těšíme, že na konci školního roku se na sebe usmějeme a budeme vědět, že s Českým Honzou, Krtečkem a ostatními kamarády se nám společně dobře žilo a všechno se podařilo.