2. třída – Krtečci

krtecci

S Krtečkem a kamarády, neztratím se, vím si rady

Školní rok 2020 – 2021

Učitelky:

 • Grofová Daniela, DiS.
 • Bc. Vyvlečková Eva
1. Zbyněk B. 13. Karel P.
2. Aneta C. 14. Eliška P.
3. Hana E. 15. Klára P.
4. Victoria G. 16. Veronika S.
5. Nela H. 17. Alžběta Se.
6. Jan Ch. 18. Vojtěch S.
7. Jindřich J. 19. Šimon S.
8. Ema K. 20. Patrik S.
9. Natálie M. 21. Alžběta Sr.
10. Zdeněk M. 22. Sofie Š.
11. Adéla M. 23. Martin T.
12. Barbora N. 24. Markéta V.
       
       

 

Náš třídní vzdělávací program

KRTEČEK  JE KAMARÁD, PŮJDEM S NÍM SVĚT PROZKOUMAT 

Polez, krtku, z díry ven,

koukni jak je krásný den!

Polez, krtku, mezi nás,

pospěš rychle, už je čas!

Hlavním cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech vzdělávacích oblastech. Směřujeme k tomu, aby na konci předškolního vzdělávání byly děti jedinečné, relativně samostatné osobnosti, které budou schopny zvládat nároky běžného života na základě jejich individuálních možností.

Třídu Krtečků navštěvují děti, které k nám přešly z nejmladší třídy Kuřátek, děti úplně nové a několik dětí, které již docházely v uplynulém školním roce. Děvčátka a chlapci jsou většinou ve věku 3 – 4 roky, bydlí převážně ve Slušovicích a několik dětí je z okolních obcí.

Nejen, že se snažíme o to, aby se nové děti lépe a snadněji adaptovaly na nový životní režim po opuštění maminčiny náruče při vstupu do mateřské školy, ale také o to, co nejvíce usnadnit přechod do nového prostředí a k novým učitelkám dětem ze třídy Kuřátek. A v neposlední řadě také usnadňujeme dětem, které naši třídu již znají, seznámení s nově příchozími kamarády a dospělými.

Mimo jiné se snažíme vést děti k učení a poznávání ve všech vzdělávacích oblastech, na které navazujeme prostřednictvím integrovaných bloků a témat. Podporujeme děti v rozvoji pohybových dovedností, vedeme děti ke zvládání správných hygienických návyků, k samostatnosti při sebeobsluze a stolování, k rozvoji a prohlubování sebepoznání a sebeuvědomění, k schopnosti navazovat nové vztahy a spolupracovat. Zvýšenou pozornost věnujeme rozvoji řeči. Zaměřujeme se také na děti se specifickými vzdělávacími potřebami, kdy pracujeme s individuálními vzdělávacími plány.

Snažíme se nabízet rodičům vstřícné a ochotné jednání, péči o děti na vysoké úrovni a v zaměstnání pocit klidu a jistoty, že je o jejich děti ve školce dobře postaráno a hlavně dětem laskavé jednání, bezpečné prostředí plné jistoty, důvěry a pochopení pro jejich individuální potřeby, zájem o jejich radosti i starosti, pomoc tam, kde ji potřebují prostřednictvím kvalitní vzdělávací nabídky ze všech pěti interakčních oblastí ukládaných rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, kterou rozšiřuje, prohlubuje a zatraktivňuje velké množství akcí a aktivit.

Základem veškerého dění v naší třídě je vzdělávací nabídka, kterou postupně v průběhu roku tvoříme a skládáme do formálních celků, kterým říkáme témata. V jejich rámci pak formou různých aktivit a činností probereme téma ze všech stran tak, abychom co nejvíce zajistily všestranný rozvoj dětí – pohybový, intelektový, tvořivý, psychický, smyslový, řečový, společenský.

Témata vycházejí z okolí, prostředí a dění blízkého dětem naší věkové skupiny a většinou jsou vázána na roční koloběh a změny v jeho průběhu. Nejsou striktně daná, často reagujeme na aktuální dění nebo využijeme momentálního naladění dětí a vyjdeme jim vstříc v tom, co je zrovna nejvíce zajímá.

Nabídka navrhovaných témat pro tento školní rok:

 • Jak to chodí u krtečků
 • Jak krteček pomohl drakovi
 • Jak se krteček stal zahradníkem
 • Jak se stromy a keře loučily se zvířátky
 • Jak se krtek loučil s čápem
 • Jak krtek potkal čerta
 • Jak krtek slavil s kamarády Vánoce
 • Krtek a sněhulák
 • Jak krtek léčil zajíce

K dosažení plnění TVP PV využíváme všechny možné metody – zpěv, hudbu, tanec, říkadla, četbu a poslech pohádek, cvičení, výtvarné a pracovní činnosti, pracovní listy, rozhovory, pokusy, hádanky, hry pohybové, námětové, konstruktivní i sociální, dramatizace, práce s knihami … ten výčet je nekonečný a často jsou i naše děti původci nové a neotřelé metody. Pro malé děti je také velmi důležité prožitkové a sociální učení „jednou zkusit je lepší než stokrát slyšet“ a navíc je také známo, že většina lidí si pamatuje: 10 % z toho, co čtou, 20 % z toho, co slyší, 30 % z toho, co vidí, 50 % z toho, co slyší a vidí, 70 % z toho, co řeknou, a 90 % z toho, co dělají. A z těchto důvodů se snažíme prvky prožitkového a sociálního učení zařazovat co nejčastěji. Jsme si ale plně vědomy toho, že hlavní činností dětí v tomto věku je hra, která děti provází celým dnem, prolíná  všemi  činnostmi a věnujeme jí mimořádnou  pozornost.

Pro psychickou pohodu malých děti je důležitá pravidelnost a opakování. Proto máme svůj denní řád, ve kterém se některé činnosti pravidelně opakují a tvoří tak pro děti záchytné body. Je to takový denní režim, kdy máme čas pro hru, jídlo, hygienu, společné činnosti, cvičení, pobyt venku na zahradě nebo vycházku, odpolední klid na lehátku s pohádkou nebo povídáním.

Každodenní či příležitostné rituály:

 • děti provází životem ve školce plyšový krteček
 • „Ať jsi holka nebo kluk…“ komunitní kruh, didakticky cílená činnost
 • „Hodně štěstí zdraví…“, oslava svátků, narozenin
 • „Všechny hračky v pokojíčku…“ písnička při úklidu hraček
 • „To jsou prsty…“ mytí rukou
 • „Popřejem si dobrou chuť…“ přejeme si před obědem
 • „Byla jedna hromádka…“, básnička před odpoledním odpočinkem
 • „Děti, děti, už jsme se vyspali…“ probouzení dětí
 • ,,Sluníčko se probudilo“, školková hymna
 • „Odemyky, zamyky…“ když nám chce paní učitelka něco říct

Díky rituálům mají děti pocit sebevědomí, sounáležitosti, důvěry a pohody ve skupině, do které děti patří a rády se zde vracejí. Rituály zařazované během dne dětem napovídají, co je čeká a jaká činnost následuje.

Aby nám spolu dobře bylo a ve třídě se nám všem líbilo, musí se děti naučit respektovat určitá omezení v podobě třídních pravidel. A aby je lépe přijaly, snažíme se je tvořit společně s nimi, vycházíme z aktuální situace a přiřazujeme jim zrakové symboly, které mají stále na očích.

Základní Krtečkova – pravidla jejich symboly

otisk šlapky nohy – chodíme pomalu
ruka s kytičkami – ruka hladí, neubližuje
dvě ruce – pomáháme si
pusa – usmíváme se na sebe
pusa s kytičkami – pusa říká hezká slova
ucho – nasloucháme si
dvě srdíčka – kouzelná slovíčka otvírají srdíčka
hračky – uklízíme po sobě

Na co se těšíme?

 • každý měsíc jedno až dvě divadelní představení
 • podzimní a jarní koncert dětí ze základní umělecké školy
 • čertovské dopoledne s pekelnou diskotékou
 • návštěva Mikuláše s čertem a andělem
 • Vánoční pečení perníčků a Vánoční nadílka
 • velký celoškolkový karneval ve sportovní hale
 • řádění ve zlínské Galaxii
 • pozimní, Vánoční a jarní tvoření s rodiči
 • návštěva knihovny a hasičské zbrojnice
 • vystoupení pro maminky k jejich svátku
 • výlet do ZOO Lešná

Rády spolupracujeme s rodiči nejen při každodenním předávání dětí, ale i při různých společenských akcích pro děti a rodiče. Vítáme také otevřenou komunikaci mezi učitelkami a rodiči.

A naše motto v letošním školním roce?

S Krtečkem a kamarády, neztratím se, vím si rady