2. třída – Krtečci

krtecci

„KRTEČEK JE KAMARÁD, PŮJDEM S NÍM SVĚT POZNÁVAT“

Školní rok 2021 – 2022

Učitelky:

 • Čočková Tereza
 • Bc. Povolná Eva

Asistent pedagoga

Matochová Milena

email: krtecci@msslusovice.cz

1. Oliver A. 14. Elen L.
2. Terezie B. 15. Gabriela L.
3. Štěpánka B. 16. Terezie M.
4. Samuel B. 17. Sofie M.
5. Lucie Č. 18. Sára T.
6. Daniel G. 19. Ester P.
7. Zita H. 20. Tomáš P.
8. Tomáš Ch. 21. Ondřej R.
9. Patrik J. 22. Filip T.
10. Vincent J. 23. Ema V.
11. Anna K. 24. Adam V.
12. Tobiáš K. 25. Tobiáš V.
13. Natálie L.    
       

 

Třídní vzdělávací program 2021/2022

S krtečkem a kamarády neztratím se, vím si rady

protože

ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc.

Třídní vzdělávací program je vytvořen podle knihy ,,Rok s Krtkem“, která je naší velkou inspirací po celý rok. Témata jsou dětem přizpůsobena tak, aby děti bavila, byla pro ně přínosná a zajímavá. Podle knihy budeme děti vzdělávat ve všech oblastech. S Krtečkem nás čeká učení hrou, různá tvoření, pokusy, pohybové hry a spoustu dalšího. Kniha je rozdělená do čtyř ročních období a každá kapitola má cíl odpovídající RVP PV.

Třídu Krtečků letos navštěvuje 25 dětí, z toho 12 chlapců a 13 dívek, ve věku 3 až 5 let. Spousta dětí už za sebou má 1. školní rok, ale máme i děti, které jsou ve školce prvním rokem.

Náš záměr pro školní rok 2021/2022 je:

 • Citlivě a empaticky přistupovat ke všem dětem, hlavně úplně novým, adaptovat je na nové prostředí a snažit se o radostný vstup do MŠ
 • Vytvářet pohodovou a klidnou atmosféru ve třídě, aby zde naše děti byly spokojené a těšily se do školky
 • Vést děti k samostatnému rozhodování, komunikativním a interaktivním dovednostem
 • Podporovat sebevědomí a sebedůvěru, vzájemné kamarádské vztahy, spolupráci dětí
 • Upevňování hygienických návyků (používání kapesníků, toaleta,..)
 • Podporovat růst a vývoj dítěte, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku
 • Vést děti ke zdravému životnímu stylu, chovat se k přírodě citlivě
 • Založit u dítěte povědomí o okolním světě, kultuře a tradicích
 • Vést děti k toleranci k ostatním dětem, všichni nejsme stejní

TVP tvoříme na základě dětí a jejich potřeb. Spolupracujeme s dětmi a přizpůsobujeme se k individuálním potřebám dětí. Přihlížíme na věkové složení třídy. Máme tu spoustu dětí, které jsou ve školce poprvé, a tak potřebují více času na adaptaci. Chceme dětem nabízet co nejvíce zážitků, experimentů a pokusů. Propojovat teorii i praxi, aby si děti lépe osvojily nové poznatky.

Nástin integrovaných bloků a témat na školní rok 2021/2022:
(třídní plán upravujeme, doplňujeme individuálně v průběhu roku)

 • ZÁŘÍ – Sešli jsme se ve sluníčku

Jak to chodí u krtečků

Já jsem já a ty jsi ty – nejsme všichni stejní

S podzimem si budu hrát, všechny znaky budu znát

 • ŘÍJEN – Krtečkovo podzimování

Hrajeme si s jablíčky

Jak Krteček pouštěl draka

Jak se Krteček stal zahradníkem

 • LISTOPAD – Strašidýlkujeme s Krtečkem

Strašidýlkování

Jak se stromy a keře loučily se zvířátky

Jak se Krtek loučil s čápem

Jak Krtek uspával zvířátka

 • PROSINEC – S Krtečkem se těšíme na Vánoce

Jak Krtek potkal čerta

Jak Krtek slavil se svými kamarády Vánoce

 • LEDEN – S Krtečkem dovádíme ve sněhu

S Krtečkem vítáme Tři Krále

Krteček dovádí se sněhulákem

Jak se Krtek chtěl dozvědět všechno o lidech

 • ÚNOR – S Krtečkem objevujeme svět kolem nás

Karneval už je tady

S Krtečkem slavíme Masopust

 • BŘEZEN – Jaro, jaro, probouzej se

Jak Krtek a skřivánek přivolali jaro

Krtek a semínko

 • DUBEN – Velikonoční radování

Slavíme Velikonoce

Krteček kouzlí

 • KVĚTEN – Když všechno kvete

Dovádíme s Krtečkem na louce

Představuji Krtečkovi rodinu

Všechny maminky dnes svátek mají

Místo, kde bydlím

 • ČERVEN – Krteček se těší na prázdniny

S Krtečkem plujeme kolem světa

Všechny děti svátek mají, s Krtečkem ho slaví

 

Třídní pravidla máme stanovené na začátku roku. Společně s dětmi je v průběhu roku doplňujeme a rozšiřujeme.

Důležité jsou i naše třídní rituály, společně s plyšákem krtečkem, které jsou součástí každého dne. Pondělní komunitní kruh máme obohacen čtením ,,Putovníčka“. Jedná se o knihu, ve které děti společně sdílí zážitky z víkendu.

TŘÍDNÍ PRAVIDLA:

 • SRDÍČKA
  Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka   
 • HRAČKY
  Uklízíme po sobě
 • ŠLAPKA NOHY
  Chodíme pomalu, neběháme
 • DVĚ RUCE
  Pomáháme si
 • RUKA S KYTIČKAMI
  Ruka hladí, neubližuje
 • PUSA
  Usmíváme se na sebe
 • PUSA S UCHEM
  Nasloucháme si
 • PUSA S KYTIČKAMI
  Pusa říká hezká slova

RITUÁLY:

 • Ranní pozdrav – pozdravení s paní učitelkou a plyšákem krtečkem
 • Uklízecí – ,,Zvoneček už zacinkal jednou,..“
 • Přivítání v komunitním kruhu – ,,Dobré ráno“
 • Ukončení komunitního kruhu – ,,Dnes jsme byli šikovní,..“
 • Přání před obědem – ,,Popřejem si dobrou chuť,..“
 • U mytí rukou – ,,Celý den si ruce hrají,..“
 • K utišení dětí – ,,Klíčkem zavřu pusinku,..“
 • Před spaním – ,,Pohádku si zavolám..“
 • Narozeninová písnička – ,,Hodně štěstí, zdraví,..“

NAŠE AKTIVITY:

Během roku na nás čekají různé aktivity, které nám zpestří školní rok a obohatí náš TVP.

Např.

 • Divadelní představení, kouzelnické vystoupení, vzdělávací programy
 • Tvoření s rodiči po celý rok
 • Oslava významných svátků
 • Ježíšek v MŠ
 • Vánoční focení
 • Výlety

S Krtečkem se nemusím bát, s každým jsem kamarád

a všechny mám rád.