1. třída – Kuřátka

kuratka

JAK TO BYLO, POHÁDKO? ZABLOUDILO KUŘÁTKO…

Školní rok 2021 – 2022

Učitelky:

 • Baďurová Martina
 • Dlabajová Oldřiška
1. Kryštof B. 14. Antonín K.
2. Matěj B. 15. Ondřej M.
3. Antonín B. 16. David M.
4. Matěj B. 17. Michal M.
5. Sára F. 18. Anna N.
6. Felix F. 19. Kryštof P.
7. Ladislav G. 20. Martin S.
8. Josefína H. 21. Denisa Š.
9. Vendula H. 22. Mariana Š.
10. Lilian Ch. 23. Kristýna T.
11. Vendula J. 24. Eliška V.
12. Natálie K. 25. Matyas Richard Z.
13. Jaromír K.    
       

 

NÁŠ  TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

„ Jak to bylo pohádko? Zabloudilo kuřátko….“

Pro naši třídu jsme zvolily název Kuřátka, protože nejmenší děti často tápou tak, jako to zatoulané kuřátko z pohádky. Naším hlavním cílem je co nejvíce zpříjemnit dětem přechod z maminčiny náruče do MŠ a zároveň je vést cestou poznání, aby nebloudily zbytečně dlouho.

 • Hrajeme pohybovou hru, která nás provází dnem v MŠ

Na kuřátka“ – Pod stolem drobky, kuřátka zobky, málo nás, málo nás, pojď ( jméno dítěte ) mezi nás.

Snažíme se přistupovat k dětem tak, abychom je individuálně rozvíjely podle jejich potřeb a schopností. Zaměřujeme se na rozvoj citové oblasti, aby dítě mělo úctu k sobě, rodičům, všem ostatním kamarádům, umělo spolupracovat, komunikovat. Aby bylo ohleduplné, sebevědomé, naučilo se toleranci a dodržovalo dohodnutá pravidla. Učíme děti řešit konflikty a čelit překážkám. Nepodporujeme u dětí soutěživost. Klademe důraz na rozvíjení smyslů, upřednostňujeme poznávání přírody. Snažíme se poskytovat dětem co nejvíc pohybu, aby se rozvíjely jejich pohybové schopnosti. Pohyb spojený s říkankami a písničkami si děti zamilují, zvyknou si, že je součástí každodenních činností, jež vykonávají. Tím se je snažíme učit zdravému způsobu života.

Vytvořily jsme si rituály :

 • hru pro uvítání dětí ve školce – „Dobré ráno…“
 • pohybovou hru : „ Na kuřátka „
 • uklízecí písničku : „Všechny hračky v pokojíčku“
 • písničku při probouzení dětí po spánku
 • vyprávění pohádky vybraným dítětem před spaním

Máme vytvořeny hrací kouty :

 • Kreslíme a modelujeme
 • Jezdíme dopravními prostředky
 • Stavíme a skládáme
 • Vaříme a prodáváme
 • Čteme“ si knížky
 • Hrajeme si pohádky
 • Sportovní kout – skluzavka a průlezka

Pravidla ve třídě :

 Srdíčkové pravidlo – „Kouzelná slovíčka“

Ve školce se rádi máme, navzájem si pomáháme, kamaráda hladíme, pohodu a radost tím dáváme.

 • máme se rádi, chováme se k sobě ohleduplně a zdvořile

Ručičkové pravidlo

Každá hračka má své místo, to je jasná věc, až si s hračkou pohrajem, vrátíme ji zpět.

 • uklízíme hračky, udržujeme pořádek
 • šetrně zacházíme s hračkami
 • před jídlem a po jídle si myjeme ruce

  Pusinkové pravidlo

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím, na shledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

 • hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme s druhými
 • umíme požádat o pomoc kamaráda, dospělého (poprosit, poděkovat)
 • před jídlem si popřejeme

Nožičkové pravidlo

Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás, proto nožky neběhají, pomalu se procházejí.

 • ve třídě běháme tak, abychom si neublížili

Ouškové pravidlo

Kdo chce všechno vědět, znát, musí umět poslouchat.

 • když jeden mluví, ostatní poslouchají
 • hluk škodí našemu zdraví

Máme předpřipravena tato témata, která budeme upravovat a doplňovat  podle aktuálního dění ve třídě a podle toho, co děti zajímá :

1.PEJSEK S KOČIČKOU PŘIŠLI DO ŠKOLKY

2. POZNÁVÁME PODZIM S PEJSKEM A KOČIČKOU

3. VÁNOČNÍ HVĚZDIČKA NÁM ROZZÁŘÍ OČIČKA

4. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ, PEJSEK S KOČIČKOU KE KAMNŮM BĚŽÍ

5. POVÍDÁM, POVÍDÁM, POHÁDKU, PEJSEK PŘESKOČIL HROMÁDKU

6. KOČKA LEZE DÍROU, PES OKNEM

7. JAK PEJSEK S KOČIČKOU PEKLI DORT

8. HRÁLO SI KOŤÁTKO NA SLUNÍČKU

Denním programem nás tento rok provázejí plyšové postavičky pejska a kočičky z knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce.

Průběh roku si ještě zpříjemňujeme těmito aktivitami:

 • divadelní představení, na které chodíme do MŠ Rovná

 • barevný týden – 2 krát ročně

 • Andělské čarování

 • Čertovské dopoledne

 • Mikulášská nadílka

 • návštěva Betléma v kostele

 • karneval v tělocvičně ZŠ

 • exkurze do prodejny akvaristiky

 • návštěva DZP Galaxie ve Zlíně

 • návštěva knihovny

 • ukázka hasičské techniky v hasičské zbrojnici

 • výlet do ZOO Lešná

 • tvoření s rodiči – podzimní, vánoční, velikonoční

 

Naše motto zní – Hrou připravujeme děti na život