1. třída – Kuřátka

kuratka

JAK TO BYLO, POHÁDKO? ZABLOUDILO KUŘÁTKO…

Školní rok 2023 – 2024

Učitelky:

 • Baďurová Martina
 • Janků Alena

email: kuratka@msslusovice.cz

1. Matyáš B. 14. Jan L.
2. Barbora B. 15. Viktor M.
3. Martin C. 16. Matyáš M.
4. Jakub D. 17. Karolína P.
5. Magda E. 18. Marie Elen P.
6. Maxim F. 19. Emma R.
7. Robin H. 20. Julie S.
8. Zuzana H 21. Dominika Š.
9. Aneta J. 22. Zuzana Š.
10. Elija K. 23. David Š.
11. Jorn K. 24. Prokop T.
12. Matyáš K. 25. Markéta T.
13. Matthias L. 26. Filip V.
       

 

NÁŠ  TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

„ Jak to bylo pohádko? Zabloudilo kuřátko….“

Pro naši třídu jsme zvolily název Kuřátka, protože nejmenší děti často tápou tak, jako to zatoulané kuřátko z pohádky Františka Hrubína.

Do naší třídy chodí 3-4 leté děti a naším hlavním cílem je co nejvíce zpříjemnit těmto nejmenším dětem přechod z maminčiny náruče do MŠ a zároveň je vést cestou poznání, aby nebloudily zbytečně dlouho. Tento rok postupně nastoupilo 26 dětí, z toho 15 chlapců a 11 dívek. 3 děti nám zůstaly z minulého roku.

Naše třída je umístěna v odloučeném pracovišti na ulici Dlouhá ( u náměstí). Její poloha v těsném sousedství hlavní ulice není ideální. Toto negativum dostatečně vyvažuje téměř rodinné prostředí, díky tomu, že je zde umístěna pouze jedna třída Pro tyto nejmenší děti je takové prostředí úplně ideální. Děti mají k dispozici velké množství hraček a stavebnic, se kterými si rády hrají v hracích koutcích – kuchyňka, obchůdek, knihovnička, garáž s auty, výtvarný, pracovní koutek. Nejoblíbenějším je ale sportovní kout se skluzavkou a odpočinkovou zónou. Velkou výhodou je oddělená spinkárna, ve které na stabilně položených a pohodlných lehátkách z masivního dřeva děti odpočívají po obědě. K dispozici děti mají vlastní zahradu s pískovištěm, domečkem a houpadly.

Každý den se u nás pravidelně prolínají činnosti :

 • po příchodu do školky si děti hrají, kreslí, malují podle vlastního výběru
 • následuje uklízení hraček – aby šel úklid dětem líp od ruky, zpíváme si uklízecí písničku – „Všechny hračky v pokojíčku, uklidíme za chviličku…“
 • pokračujeme společnou snídaní
 • potom cvičíme – střídáme různé pohybové hry s cvičením s hudbou
 • pokračujeme povídáním si o různých tématech – např. Změny v přírodě, zvířata, dění ve třídě. U toho si zpíváme písničky a říkáme říkadla a básničky. Snažíme se dětem odpovídat na jejich všetečné otázky
 • následuje ovocná svačina
 • poté se převlečeme v šatně a jdeme na vycházku
 • po příchodu do školky nás čeká oběd
 • po obědě se děti převlečou do pyžamek, ulehnou každý do své postýlky, poslechnou si pohádku před spaním
 • ze spaní děti budí písnička – „ Děti, děti, už jsme se vyspali…“
 • děti se převlečou zpět do oblečení a pochutnají si na odpolední svačince
 • pak už si zas hrají a čekají, kdy si pro ně přijde maminka

Snažíme se přistupovat k dětem tak, abychom je individuálně rozvíjely podle jejich individuálních potřeb a schopností. Prvotní je samozřejmě učit děti sebeobsluze. Zaměřujeme se na rozvoj citové oblasti, aby dítě mělo úctu k sobě, rodičům, všem ostatním kamarádům, umělo spolupracovat, komunikovat. Aby bylo ohleduplné, sebevědomé, naučilo se toleranci a dodržovalo dohodnutá pravidla. Učíme děti řešit konflikty a čelit překážkám. Nepodporujeme u dětí soutěživost. Klademe důraz na rozvíjení smyslů, upřednostňujeme poznávání přírody. Nejvíce se nám osvědčilo předávání informací pomocí prožitku. Snažíme se poskytovat dětem co nejvíc pohybu, aby se rozvíjely jejich pohybové schopnosti. Pohyb spojený s říkankami a písničkami si děti zamilují, zvyknou si, že je součástí každodenních činností, jež vykonávají. Tím se je snažíme učit zdravému způsobu života.

Bez pravidel ve třídě by to ale nešlo :

 Srdíčkové pravidlo – „Kouzelná slovíčka“

 • máme se rádi, chováme se k sobě ohleduplně a zdvořile

Ručičkové pravidlo

Každá hračka má své místo, to je jasná věc, až si s hračkou pohrajeme, vrátíme ji zpět.

 • uklízíme hračky, udržujeme pořádek
 • šetrně zacházíme s hračkami
 • před jídlem a po jídle si myjeme ruce

  Pusinkové pravidlo

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím, na shledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

 • hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme s druhými
 • umíme požádat o pomoc kamaráda, dospělého (poprosit, poděkovat)
 • před jídlem si popřejeme

  Nožičkové pravidlo

Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás, proto nožky neběhají, pomalu se procházejí.

 • ve třídě běháme tak, abychom si neublížili

Ouškové pravidlo

Kdo chce všechno vědět, znát, musí umět poslouchat.

 • když jeden mluví, ostatní poslouchají
 • hluk škodí našemu zdraví

Tyto pravidla mají děti pro připomenutí znázorněny pomocí obrázků.

Máme předpřipravena tato témata, která budeme upravovat a doplňovat  podle aktuálního dění ve třídě a podle toho, co děti zajímá :

 1. Sešli jsme se v naší školce
 2. Pojďme se podívat, jak bude podzim čarovat
 3. Vánoce, Vánoce přicházejí
 4. Paní zima kraluje a mrazík maluje
 5. Když vyjdeme za vrátka, čeká na nás pohádka
 6. Světem letí novina, že jaro už začíná
 7. Líbí se mi u nás doma
 8. Léto volá do oken: “Pojďte, děti, pojďte ven“.

Průběh roku si ještě zpříjemňujeme těmito aktivitami:

  • divadelní představení, na které chodíme do MŠ Rovná
  • barevný týden – 2 krát ročně
  • Halloweenské strašidýlkování
  • Andělské čarování
  • Čertovské dopoledne
  • Mikulášská nadílka
  • návštěva Betléma v kostele
  • karneval v tělocvičně ZŠ
  • exkurze do prodejny akvaristiky
  • návštěva DZP Galaxie ve Zlíně
  • návštěva knihovny
  • ukázka hasičské techniky v hasičské zbrojnici
  • výlet do ZOO Lešná
  • tvoření s rodiči – podzimní, vánoční, velikonoční

   

Naše třídní říkanka – ,,Pod stolem drobky, kuřátka zobky,

                      málo nás, málo nás, pojď (jméno dítěte) mezi nás.”