Kdy?

kdy1VČERA
Naše mateřská škola byla založena 1.dubna 1948 výnosem Zemské školské rady v Brně. Měla tehdy 36 dětí a umístěna byla v budově národní a střední školy ve Slušovicích. Již od září téhož roku byla nouzově přemístěna do částečně upravených prostor budovy bývalého hostince na náměstí. Pro velký zájem vznikla později i druhá třída, počet dětí se pohyboval kolem 60. Na přelomu roku 1974-75 byly zahájeny stavební práce na výstavbě budovy nové mateřské školy, která byla slavnostně otevřena v září 1977.

DNES

Od ledna 2003 se naše mateřská škola jmenuje Sluníčko, je právním subjektem a stále sídlí v objektu, jehož provoz byl zahájen před 46 lety. V budově staré mateřské školy máme odloučené pracoviště – naši nejmenší zde mají klidnou, domácí atmosféru pro čas trávený mimo svou rodinu. Kromě této třídy nejmladších dětí máme v nové budově další tři třídy. Protože v celé společnosti je dlouhodobě počet každoročně narozených dětí vysoký, týká se tento vývoj i Slušovic. V počtu zapsaných dětí se pohybujeme každoročně kolem 100 dětí, tedy pouze povolenou výjimkou můžeme téměř uspokojovat žádosti o umístění dětí do MŠ. Není tomu jinak ani v tomto školním roce 2023-2024, máme zapsáno 104 dětí ve věku 3 – 7 let.

Budova mateřské školy na ulici Dlouhá je kompletně zrekonstruovaná a téměř u konce jsme i s rekonstrukcí budovy na ulici Rovná. Naše školička dostala novou střechu, ještě nám zbývá dobudovat sportovní kout v předškolních třídě Vrabčáků a kompletní rekonstrukce celé školky bude za námi.

ZÍTRA

Jaká bude budoucnost naší mateřinky? I když tuto informaci nikde nenajdeme, celý tým učitelek i pracovnic provozu se snaží, aby byla co nejlepší. Máme za to, že jsme daly dohromady dobrý vzdělávací program a chceme jej realizovat v podmínkách a prostředí, které si naše děti zaslouží, a které odpovídá svým charakterem požadavkům na současné vzdělávání předškolních dětí. Všechny třídy a herny už jsou nově vybavené, velmi zajímavá je výzdoba stěn v opravených prostorách. Příležitost dostal mladý výtvarník, jeho práce koresponduje s naším školním programem a dotváří charakter interiéru neotřelým pohledem na svět kolem nás.

Nevíme, zda se nám podaří uskutečnit všechny naše plány a představy. Ale vzali jsme si za své slavné mušketýrské heslo a věříme, že v jeho duchu dojdeme k cíli. A i kdyby se všechno nepodařilo podle našich představ, důležité je, že se nikdy nepřestaneme snažit.