O čem?

o_cem1

O TOM ŽE: VE ŠKOLCE JE LÍP NEŽ NA SVĚTĚ

PROTOŽE: veškeré naše snažení směřuje ve své podstatě k tomu, aby děti čas strávený v mateřské škole prožily radostně, spokojeně a naplno, aby byly uspokojovány jejich potřeby, naplňovány jejich touhy, aby se každé ráno do svého SLUNÍČKA těšily a samozřejmě se naučily spoustu věcí potřebných pro život v dnešním složitém světě. Základním východiskem pro naši práci je filosofie Mateřské školy podporující zdraví, která v souladu s požadavky Rámcového programu usiluje o proměnu pedagogického přístupu k dítěti, o změnu ve vnímání každého dítěte jako jedinečné osobnosti. Pomocí hlavně prožitkového učení vytváříme u dětí kompetence, jejichž součet definuje dítě, které mateřskou školu opouští, jako osobnost samostatnou, sebevědomou a sebejistou, s vlastním rozumem, schopnou dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, osobnost přizpůsobivou, odvážnou a také zodpovědnou, ochotnou nejen přijímat, ale také dávat, schopnou dále se rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. A pokud se nám tato práce bude dařit a naše děti takové budou, je to pro každou paní učitelku to nejlepší vysvědčení za její práci. Prostě chceme dosáhnout toho, aby byly děti do života vybaveny mimo jiné také pocitem, že:

NA SVĚTĚ JE STEJNĚ DOBŘE JAKO VE ŠKOLCE