4. třída – Vrabčáci

vrabcaci

S KAMARÁDEM VRABČÁKEM OBJEVUJEME 12 MĚSÍCŮ

Školní rok 2020 – 2021

Učitelky:

 • Bc. Dorotíková Magdaléna
 • Grúňová Alena

Asistent pedagoga

Bc. Pavelková Kateřina

 

1. Aneta D. 14. Jakub K.
2. Jakub F. 15. Štefan L:
3. David F. 16. Anna M.
4. Viktorie F. 17. Nela M.
5. Filip H. 18. Jakub N.
6. Ellen Ch. 19. Klára S.
7. Zdeněk J. 20. David S.
8. Karel J. 21. Samuel S.
9. Aneta J. 22. Filip Š.
10. Alex K. 23. Mikuláš Š.
11. Michael K. 24. Rostislav T.
12. Jakub K. 25. Tomáš Z.
13. Alice K.    
       

 NÁŠ  TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

    S KAMARÁDEM VRABČÁKEM OBJEVUJEME 12 MĚSÍCŮ  

        

                               “12 JE MĚSÍCŮ A KAŽDÝ Z NICH JINOU ČEPICI NOSÍ

                                   ZIMA NÁM DO DLANÍ NASYPE SNÍH,

                                                V LÉTĚ BĚHÁME BOSÍ”

Náš třídní vzdělávací program je inspirován písní Měsíce a bude zaměřen na objevování měsíců v roce a jejich typických znaků s využitím netradičním metod vzdělávání, jako například přírodovědný experiment, brainstorming. Také se letos při naší práci budeme inspirovat vzdělávacími programy Třída plná pohody od CH.A. Smithe a Třída plná zábavy od Patty Claycomb, které jasně vystihují jejich názvy a v tomto duchu bychom s dětmi rády pracovaly.

 • Naším záměrem pro rok 2020/2021 je zábavnou a motivující formou:

Vést děti k objevování a vnímání změn a to všemi svými smysly v přírodě a ve svém okolí

Podporovat přirozenou zvídavost a vhodnými metodami napomáhat k jejímu rozvíjení.

Dát dětem prostor a nachystat prostředí a pomůcky k objevovaní přírody.

Seznámit děti s přírodovědným experimentem.

Využívat prožitkové učení, hry a aktivity rozvíjející všechny smysly.

Vést děti k ohleduplnosti k svému okolí přírodním i lidském.

 • Velmi důležité je pro nás také:

Vést děti k samostatnosti.

Motivovat děti k vstupu do 1. třídy ZŠ.

Rozvíjet hrubou i jemnou motoriku-plánovitě rozvíjet grafomotorické dovednosti.

Podporovat správný úchop tužky.

Vést děti k správnému rozvoji řeči.

Podporovat v dětech spolupráci a schopnost kooperace s druhými a vyhýbat se soutěživosti.

Vyzdvihovat a prohlubovat v dětech dobré hodnoty.

Měsíční témata budou vždy jednou slokou písně a z těch se následně budou odvíjet týdenní podtémata, ty vždy plánujeme s předstihem, mohou se však měnit v závislosti na aktuálním dění kolem nás (v přírodě, v MŠ, v našem okolí, zajímavosti v životech našich vrabčáků).

V letošním roce máme připraveny společné projekty či týdenní tématické bloky, při kterých budou spolupracovat obě předškolní třídy.

 • Nástin témat:

V ZÁŘÍ SE SEJDEM POD JABLONÍ

            Sejdeme se u Vrabečků

            Jablíčkování– společný projekt předškolních tříd

V ŘÍJNU DÉŠŤ PLESKÁ PO STŘEŠE

            Počasí je na DRAKA.

            Strašidýlkování

LISTOPAD SVLÉKÁ STROMŮM ŠATY

            Co se šustne v lese– společný projekt předškolních tříd

V PROSINCI ZRAJOU HVĚZDY ZLATÝ

LEDEN JE MĚSÍC PLNÝ LEDU

ÚNOR ZAVOLÁ SKŘIVÁNKA

BŘEZEN DÁ PRVNÍ LŽIČKU MEDU

V DUBNU SE ČISTÍ STUDÁNKA

KVĚTEN SI ŘÍKÁ PODLE KVÍTÍ

ČERVEN SI NA SVĚT SLUNCEM SVÍTÍ

 • VRABČÁKOVA PRAVIDLA

            Velmi důležitou součástí našeho programu jsou naše pravidla. Společně je vytváříme a to od názvu, až po konečné symboly znázorňující daná pravidla.

 • VRABČÁKOVY RITUÁLY

DOBRÉ CHUTNÁNÍ A UŽ BEZ POVÍDÁNÍ

STŮL SMÍŘENÍ- na začátku roku si vyzdobíme látku, kterou při případném konfliktu přehodíme přes stůl, v této chvíli se stoleček pro mění na náš stůl smíření, „aktéři konfliktu“ si zde vše vyříkají

SMUTNÝ MÍŠA-Třídní plyšák pro emoce, kterého si představíme první týden, vymyslíme mu společné jméno. Vysvětlujeme si, co je zač, že je zcela unikátní a je tady pro naše pocity. Řekneme si jasná pravidla, co se s ním může a nemůže dělat. Při různých situacích Míšu vytahujeme a řešíme skrze něho různé konflikty, či emoce. Příklad: Kluci se pobili, v kruhu si povídáme „Míša je dnes velmi vzteklý, kamarád mu vzal hračku a on je na něho moc naštvaný, dokonce ho zbil.“ Povídáme si o vzteku, o tom, co by měl Míša udělat, a rozebíráme situaci. Nebudeme poukazovat na ,,viníky“ , ale skrz něho a rozhovor o něm, na ně budeme nepřímo působit.

POZDRAV SE SÁČKEM FAZOLÍ:Házíme si sáčkem fazolí s pozdravem a k tomu přidáme nějakou hezkou větu, která kamaráda potěší. Např. ahoj Patriku, ty máš dnes hezké tričko. Atd.

 • KLUB: Povídáme si o tom, že naše třída tvoří klub , kde všichni patříme a jsme jeho součástí, máme třídní vlajku a vymyslíme si vlastní společný pozdrav, kterým se budeme zdravit s kamarády, když přijdeme do školky, potřesení rukou, objetí, cokoliv a k tomu přidáme: ahoj, pouze paní učitelce s pozdravem řekneme Dobrý den.
 • SPOLEČNÉ POZDRAVENÍ- před ranním kruhem se pozdravíme s paní učitelkou, vybereme si pozdrav jaký chceme (obejmout, plácnout, zatancovat)
 • ÚKLIDOVKA- máme písničku, která svolává všechny děti k uklízení, čím dřív uklidíme, tím dřív tancujeme
 • PROHLÍDKA V MUZEU- když něco přes týden vyrobíme, vždy si společně výkresy prohlížíme vystavené ve třídě na stolech a kocháme se jejich nádherou 🙂
 • dále pak jsou to říkadla k různým činnostem během dne např. “Velké kolo, Dobrý den, Máme hezké ruce” apod.

Při naší práci nahlížíme individuálně na každé dítě a snažíme se je všestranně rozvíjet ve všech oblastech rámcově vzděl. programu pro předškolní vzděl.

Snažíme se našim vrabčákům naslouchat a připravit přátelské prostředí, kde se budou cítit bezpečně, mohou se s čímkoliv svěřit, zažijí spoustu zábavy a budou se za námi do školky těšit stejně tak, jak se my těšíme na ně.

 • NAŠE AKTIVITY

Celý rok máme naplánováno spoustu různých aktivit od divadelních představení ve školce, či výukových programů, až po společné tvoření rodičů s dětmi. Aktivity jsme se snažili naplánovat tak, aby se prolínaly s našimi tematickými bloky.

Například:

Září se sejdem pod jabloní:  Projekt Jablíčkování

V Říjnu déšť pleská po střeše-Počasí je na DRAKA  (drakiáda)

“I KDYŽ JSME JEN MALÍ VRABČÁCI SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VELKÉ VĚCI”