4. třída – Vrabčáci

vrabcaci

S KAMARÁDEM VRABČÁKEM OBJEVUJEME 12 MĚSÍCŮ

Školní rok 2021 – 2022

Učitelky:

 • Bc. Dorotíková Magdaléna
 • Grúňová Alena

email: vrabcaci@msslusovice.cz

1. Alice Rose D. 14. Ema K.
2. Natálie D. 15. Štefan L.
3. Hana E. 16. Adéla M.
4. David F. 17. Veronika S.
5. Victoria G. 18. Alžběta S.
6. Filip H. 19. Klára S.
7. Tina H. 20. Šimon S.
8. Marharyta H. 21. Patrik S.
9. Elen Ch. 22. David S.
10. Jan Ch. 23. Samuel S.
11. Jindřich J. 24. Filip Š.
12. Karel J. 25. Sofie Š.
13. Michael K. 26. Martin T.
       

 NÁŠ  TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

 S Vrabčákem Pepou za záhadami lidových pranostik

   ,,Ve Vrabčákovi vždy najdeš svého přítele”

Náš třídní vzdělávací program se tentokrát zaměří na lidové pranostiky a každý měsíc nám minimálně jednu odhalí. Letošním rokem nás bude provázet plyšový kamarád Vrabčák Pepa, který nám ve školce čas od času vyvede nějakou „lumpárnu“ nebo pošle dopis se záhadnými úkoly. Vrabčák bude sloužit nejen jako hlavní motivátor při tématech, ale také jako „kamarád“, který nám bude pomáhat řešit různé situace.

 • Naším záměrem pro rok 2021/2022 je zábavnou a motivující formou:

Vést děti k samostatnosti, na kterou budou hrdí.

Podporovat v dětech spolupráci a schopnost kooperace.

Vést děti k objevování,bádání a vnímání změn v přírodě a ve svém okolí.

Podporovat přirozenou zvídavost a vhodnými metodami napomáhat k jejímu rozvíjení..

Seznámit děti s přírodovědným experimentem.

Využívat prožitkové učení, hry a aktivity rozvíjející všechny smysly.

Vést děti k ohleduplnosti k svému okolí: přírodnímu i tomu lidskému.

 • Obecně je pro nás také velmi důležité:

Motivovat děti k vstupu do 1. třídy ZŠ.

Rozvíjet hrubou i jemnou motoriku-plánovitě rozvíjet grafomotorické dovednosti.

Podporovat správný úchop tužky.

Vést děti k správnému rozvoji řeči.

Vyzdvihovat a prohlubovat v nich dobré hodnoty a laskavost.

 • Integrované bloky, které nás čekají:

V září slunce ještě dosti září.

Září víno vaří, říjen mačká hrozen

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí

Prosincem rok končí, ale zima začíná

V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda

Únor bílý, pole sílí, a další.

 • VRABČÁKOVA PRAVIDLA

          Velmi důležitou součástí našeho programu jsou naše pravidla. Společně je tvoříme, přehráváme situace, při kterých jsou důležité a věnujeme jim čas, abychom si je osvojili.

 • VRABČÁKOVY POVINNOSTI

Novinkou v naší třídě je seznam povinností, které si každé ráno Vrabčáci vybírají pomocí kolíčků se svými značkami. Jedná se o povinnosti jako: postarat se o třídní šneky, o květiny, odnést židličky po obědě, rozdat pracovní listy, pomoct při úklidu výtvarné činnosti apod. Vycházíme z myšlenek odborníků jako např. Dr. Lidmila Pekařová, kteří tvrdí, že každé dítě by mělo mít nějakou povinnost, případně povinnosti.

 • VRABČÁKOVY RITUÁLY
 • PYTLÍK MILÝCH POZDRAVŮ:Házíme si sáčkem fazolí, který jsme si společně vyrobili a ozdobili, přidáme pozdrav a nějakou hezkou větu, která kamaráda potěší. Např. ahoj Patriku, ty se dnes hezky usmíváš atd.
 • VRABČÁK PEPA: třídní plyšák, maskot, kamarád..Začínáme s ním většinu komunitních kruhů, povídáme si s ním, motivuje nás…Hlídá nás při spinkání, při plnění pracovních listů.Má spoustu přátel, kteří, když potřebují pomoc, Vrabčáci se do ní hned dají.
 • VRABČÁKOVY DOPISY: Vrabčák Pepa nebo jeho přátelé nám k některým tématům na začátku týdne posílají dopisy, v nich máme instrukce pro plnění různých úkolů, slouží pro nás jako motivace k činnostem či k diskuzím
 • VRABČÁKOVI KAMARÁDI: Povídáme si o tom, že naše třída tvoří klub , kde všichni patříme a jsme jeho součástí, máme třídní vlajku a třídní píseň „Máš ve mně přítele“ kterou si zpíváme téměř každý den. Také se zdravíme s paní učitelkou objetím nebo plácnutím ráno když přicházíme do školky nebo odcházíme.
 • VRABČÁKŮV PUTOVNÍČEK: Obnovili jsme třídní putovníček, který posíláme domů do rodin našich Vrabčáků každý týden na víkend, aby nám do něj vepsali zážitky a my si o nich společně na začátku týdne mohli vyprávět.( Berme to, jako takovou přípravu na školu v podobě malého domácího úkolu.)
 • SPOLEČNÉ POZDRAVENÍ- před ranním kruhem se pozdravíme s paní učitelkou, vybereme si pozdrav jaký chceme (obejmout, plácnout, zatancovat)
 • ÚKLIDOVKA- máme písničku, která svolává všechny děti k uklízení, čím dřív uklidíme, tím dřív tancujeme
 • PROHLÍDKA V MUZEU- když něco přes týden vyrobíme, vždy si společně výkresy prohlížíme vystavené ve třídě na stolech a kocháme se jejich nádherou 🙂
 • dále pak jsou to říkadla k různým činnostem během dne např. “Velké kolo, Dobrý den, Máme hezké ruce” apod.

Při naší práci nahlížíme individuálně na každé dítě a snažíme se je všestranně rozvíjet ve všech oblastech RVP  pro předškolní vzděl.

Snažíme se našim vrabčákům naslouchat a připravit přátelské prostředí, kde se budou cítit bezpečně, mohou se s čímkoliv svěřit, zažijí spoustu zábavy a budou se za námi do školky těšit stejně tak, jak se my těšíme na ně.

 • NAŠE AKTIVITY

Celý rok máme naplánováno spoustu různých aktivit od divadelních představení ve školce, či výukových programů, až po společné tvoření rodičů s dětmi.

,,Máš ve mně přítele,
máš ve mně přítele,
když máš trable,
já s tebou je mám,
vše pro tě udělám,
a co mám sám ti dám,
když budem spolu,
fajn bude nám,
vždyť máš ve mně přítele,
máš ve mně přítele.“