4. třída – Vrabčáci

vrabcaci

S VRABČÁKEM A POHÁDKOU PLUJEME ROČNÍM OBDOBÍM

Školní rok 2023 – 2024

Učitelky:

  • Bc. Dorotíková Magdaléna
  • Grúňová Alena

email: vrabcaci@msslusovice.cz

1. Terezie B. 14. David M.
2. Antonín B. 15. Tomáš P.
3. Matěj B. 16. Kryštof P.
4. Lucie Č. 17. Martin S.
5. Kristýna Č. 18. Matyáš S.
6. Felix F. 19. Karolína S.
7. Ladislav G. 20. Denisa Š.
8. Tomáš Ch. 21. Mariana Š.
9. Natálie K. 22. Kristýna T.
10. Tobiáš K. 23. Sára T.
11. Natálie L. 24. Adam V.
12. Ondřej M. 25. Tobiáš V.
13. Zdeněk M. 26. Matyas Richard Z.
       

 NÁŠ  TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

 S Vrabčákem a pohádkou plujeme ročním obdobím

   ,,Ve Vrabčákovi vždy najdeš svého přítele”

Náš třídní vzdělávací program se tentokrát zaměří na jednotlivé roční období, jeho znaky a každé téma nám přiblíží pohádka. Jednotlivé měsíční integrované bloky jsou inspirované básní MĚSÍCE. Letošním rokem nás bude nadále provázet plyšový kamarád Vrabčák Pepa. Vrabčák bude sloužit nejen jako hlavní motivátor při tématech, ale také jako „kamarád“, který nám bude pomáhat řešit různé situace. Jak už napovídá naše moto „Ve Vrabčákovi najdeš vždy svého přítele“ budeme se celý rok snažit vést v duchu přátelství, aby se Vrabčáci mezi sebou cítili dobře. Dobré vztahy mezi dětmi jsou pro nás velmi důležité.

Naším záměrem pro rok 2023/2024 je zábavnou a motivující formou:

Vést děti k samostatnosti, na kterou budou hrdí.

Podporovat v dětech spolupráci a schopnost kooperace.

Vést děti k objevování, bádání a vnímání změn v přírodě a ve svém okolí.

Podporovat přirozenou zvídavost a vhodnými metodami napomáhat k jejímu rozvíjení..

Seznámit děti s přírodovědným experimentem.

Využívat prožitkové učení, hry a aktivity rozvíjející všechny smysly.

Vést děti k ohleduplnosti k svému okolí: přírodnímu i tomu lidskému.

Obecně je pro nás také velmi důležité:

Motivovat děti k vstupu do 1. třídy ZŠ.

Rozvíjet hrubou i jemnou motoriku-plánovitě rozvíjet grafomotorické dovednosti.

Podporovat správný úchop tužky.

Vést děti k správnému rozvoji řeči.

Vyzdvihovat a prohlubovat v nich dobré hodnoty a laskavost.

Integrované bloky, které nás čekají (inspirováno básní Měsíce):

V září – školka volá zas
Říjen podzimní je čas
V listopadu už spí zahrádka
Prosinec je jako pohádka

Leden na rampouchy hrál
Únor posune den dál
Březen trávu tlačí vzhůru,
Duben barví stromům kůru
Květen barevný má fráček
Červen zpívá jako ptáček

VRABČÁKOVA PRAVIDLA

Velmi důležitou součástí našeho programu jsou naše pravidla. Společně je tvoříme, přehráváme situace, při kterých jsou důležité a věnujeme jim čas, abychom si je osvojili.

VRABČÁKOVY POVINNOSTI

Novinkou v naší třídě je seznam povinností, které si každé ráno Vrabčáci vybírají pomocí kolíčků se svými značkami. Jedná se o povinnosti jako: postarat se o třídní šneky, o květiny, odnést židličky po obědě, rozdat pracovní listy, pomoct při úklidu výtvarné činnosti apod. Vycházíme z myšlenek odborníků jako např. Dr. Lidmila Pekařová, kteří tvrdí, že každé dítě by mělo mít nějakou povinnost, případně povinnosti.

VRABČÁKOVY RITUÁLY

  • VRABČÁK PEPA: třídní plyšák, maskot, kamarád. Začínáme s ním většinu komunitních kruhů, povídáme si s ním, motivuje nás…Hlídá nás při spinkání, při plnění pracovních listů. Má spoustu přátel, kteří, když potřebují pomoc, Vrabčáci se do ní hned dají.
  • VRABČÁKOVA HYMNA: Povídáme si o tom, že naše třída tvoří klub, kde všichni patříme a jsme jeho součástí a máme dokonce třídní hymnu „Máš ve mně přítele“ kterou si zpíváme téměř každý den s Vrabčákem Pepou, který nás písní hezky přivítá do komunitního kruhu. Také se zdravíme s paní učitelkou objetím nebo plácnutím ráno když přicházíme do školky nebo odcházíme.
  • VRABČÁKŮV PUTOVNÍČEK: Obnovili jsme třídní putovníček, který posíláme domů do rodin našich Vrabčáků každý týden na víkend, aby nám do něj vepsali zážitky a my si o nich společně na začátku týdne mohli vyprávět. Berme to, jako takovou přípravu na školu v podobě malého domácího úkolu.
  • VRABČÁKŮV TRUHLÍK- na naší školkové zahradě máme truhlík v kterém si zasadíme bylinky, zeleninu, ovoce, které pak společně sklidíme
  • SPOLEČNÉ POZDRAVENÍ- před ranním kruhem se pozdravíme s paní učitelkou, vybereme si pozdrav jaký chceme (obejmout, plácnout, zatancovat)
  • ÚKLIDOVKA- máme písničku, která svolává všechny děti k uklízení, čím dřív uklidíme, tím dřív tancujeme
  • PROHLÍDKA V MUZEU- když něco přes týden vyrobíme, vždy si společně výkresy prohlížíme vystavené ve třídě na stolech a kocháme se jejich nádherou 🙂
  • dále pak jsou to říkadla k různým činnostem během dne např. “Velké kolo, Dobrý den, Máme hezké ruce” apod.

Při naší práci nahlížíme individuálně na každé dítě a snažíme se je všestranně rozvíjet ve všech oblastech RVP  pro předškolní vzdělávání.

Snažíme se našim vrabčákům naslouchat a připravit přátelské prostředí, kde se budou cítit bezpečně, mohou se s čímkoliv svěřit, zažijí spoustu zábavy a budou se za námi do školky těšit stejně tak, jak se my těšíme na ně.

NAŠE AKTIVITY

Celý rok máme naplánováno spoustu různých aktivit od divadelních představení ve školce, výchovných-vzdělávacích programů, zajímavých představení (Papoušci v MŠ, Písečná animace)

,,Máš ve mně přítele,
máš ve mně přítele,
když máš trable,
já s tebou je mám,
vše pro tě udělám,
a co mám sám ti dám,
když budem spolu,
fajn bude nám,
vždyť máš ve mně přítele,
máš ve mně přítele.“