3. třída – Žabičky

zabicky

ŽABIČKY SI SPOLU HRAJÍ A SVĚT SPOLU POZNÁVAJÍ

„Kvák s Kvákalkou nám prozradí, co pranostiky říkají v každém ročním období.“

Školní rok 2023- 2024

Učitelky:

 • Baletková Lada
 • Bc. Krátká Pavla

Pedagogický asistent

Miklíková Hana

email: zabicky@msslusovice.cz

1. Oliver A. 14. Jaromír K.
2. Samuel B. 15. Elen L.
3. Matěj B. 16. Gabriela L.
4. Nella Č. 17. Lukáš M.
5. Sára F. 18. Theodor M.
6. Daniel G. 19. Antonín M.
7. Josefína H. 20. Zuzana M.
8. Vendula H. 21. Anna N.
9. Lilian Ch. 22. Eliška P.
10. Patrik J. 23. Karel P.
11. Vendula J. 24. Ondřej R.
12. Vincent J. 25. Adriana S.
13. Anna K. 26. Michael Š.
       

ŽABIČKY SI SPOLU HRAJÍ

A SVĚT SPOLU POZNÁVAJÍ

Náš třídní vzdělávací program na školní rok 2023/2024

KVÁK S KVÁKALKOU NÁM PROZRADÍ, CO PRANOSTIKY ŘÍKAJÍ V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ“

Třídní vzdělávací program je inspirován básní Měsíce  , jimiž nám žabák Kvák a žabka Kvákalka přiblíží typické znaky jednotlivých období v roce, související tradice…  Pedagogická činnost ve třídě Žabiček, se odvíjí od Školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Bez sluníčka to prostě nejde.“, který vychází z požadavků RVP PV.

Naším hlavním cílem je vytvořit bohaté, podnětné a rozvíjející prostředí pro zvídavé, hravé a spokojené děti. Vhodně zvolenými činnostmi postupně, nenásilnou a zábavnou formou u dětí rozvíjíme kompetence ve všech oblastech vzdělávání.

Každé dítě je pro nás jedinečná osobnost, a proto vycházíme vstříc individuálním zájmům a potřebám každého dítěte. Respektujeme dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi, dětem patří celé naše srdce. Dbáme na to, aby žádné dítě nebylo zvýhodňované ani znevýhodňované, podceňované nebo zesměšňované. Snažíme se vytvářet kamarádské prostředí, děti naučit vzájemnému přátelství a toleranci, že i s dospělým můžou být, při dodržení určitých pravidel, partnery.

Klademe velký důraz na celkový rozvoj dětské osobnosti, na prožitkové učení, napomáháme dětem chápat okolní svět, motivujeme je k dalšímu poznávání a učení, v rámci práce s předškolními dětmi se zaměřujeme na získávání potřebných kompetencí pro úspěšný vstup do základní školy. Děti vedeme k samostatnosti, správným společenským návykům, rozvíjíme komunikační a řečové schopnosti, tvořivosti. Zaměřujeme se na rozvoj kooperačních schopností a dovedností dětí. Dětem dopřáváme spoustu pohybu, a to jak při řízeném cvičení, tak během spontánních her ve třídě nebo na školní zahradě. Procházkami děti poznávají svět kolem sebe, krásy proměnlivé přírody. Dále se zaměřujeme na rozvoj jemné a hrubé motoriky, pozornost věnujeme grafomotorickým návykům, denně probíhá s dětmi výtvarná a hudební činnost. Dětem s vadami výslovnosti věnujeme individuální logopedickou péči.

Konkrétní vzdělávací nabídku přizpůsobujeme aktuálním vzdělávacím příležitostem a situacím, průběžně ji upravujeme a dotváříme s ohledem na dosahované výsledky, vycházíme z individuálních potřeb a zájmů dětí. Právě samotné děti jsou pro nás tou největší motivací v naší plánovací činnosti a konkrétních aktivitách. V rámci možností spolupracujeme s druhou předškolní třídou Vrabčáků, zejména při společných školkových akcích (Den dětí, Loučení s předškoláky, Noční spaní…) a tematických projektech.

V tomto školním roce máme naplánované integrované bloky, které vychází z básně Měsíce:

 • ZÁŘÍ – ŠKOLKA VOLÁ ZAS /   ŘÍJEN PODZIMNÍ JE ČAS / LISTOPAD – SPÍ ZAHRÁDKA.
 • PROSINEC JE POHÁDKA  / LEDEN NA RAMPOUCHY HRÁL / ÚNOR POSUNE DEN DÁL.
 • BŘEZEN TRÁVU TLAČÍ VZHŮRU / DUBEN BARVÍ STROMŮM KŮRU / KVĚTEN BAREVNÝ MÁ FRÁČEK.
 • ČERVEN ZPĚVAVÝ JE PTÁČEK.

Ve třídě Žabiček je pro nás důležité přátelské prostředí, kde každé dítě může vyjádřit svůj názor či přání a uplatnit své poznatky. K celkové psychické pohodě dětí a přátelské atmosféře přispívají naše třídní žabičková pravidla, která si na začátku školního roku společně s dětmi vytvoříme a všichni se je snažíme respektovat a dodržovat:

 • při odpočinku nerušíme
 • neběháme ve třídě   
 • správné stolování   
 • uklízíme hračky
 • jsme kamarádi     
 • říkáme pěkná slovíčka     
 • neplýtváme vodou     
 • nekřičíme na sebe    
 • venku dodržujeme domluvená pravidla

Důležitý je také zavedený denní režim, kdy máme určitý čas pro hru, společné aktivity, jídlo, hygienu, cvičení, pobyt venku na zahradě nebo vycházku, odpolední odpočinek s pohádkou či povídáním. Dále zařazujeme každodenní či příležitostné třídní „rituály“, které mají děti v oblibě a posilují u nich pocit sebevědomí, sounáležitosti, důvěry a pohody ve skupině, do které děti patří a rády se vracejí:

 • plyšoví kamarádi žabák Kvák a žabka Kvákalka (děti jim můžou sdělovat své prožitky, přání nebo své bolístky).
 • Kvákův a Kvákalčin putovníček (děti svým plyšovým kamarádům napíší do putovního deníčku, jak strávily víkend, co všechno prožily, popř. vloží fotografie nebo namalují obrázek. Každé pondělí si společně s dětmi přečteme, co všechno prožily).
 • ranní výtvarné chvilky (tematicky zaměřená výtvarná činnost)
 • uklízecí písnička Vadí, nevadí
 • služba (každý den vylosujeme „službu“, která je celý den velkým pomocníkem paní učitelek)
 • přivítací pozdravy (objetí, plácnutí,  taneček)
 • komunitní kruh, svolání do kruhu (Ať jsi holka nebo kluk/ Velké kolo uděláme…)
 • přání před obědem (Popřejem si dobrou chuť a už ani muk.)
 • poslech čtené či audio pohádky před odpoledním odpočinkem
 • uspávací pohlazení
 • přání k narozeninám, svátku (Hodně štěstí, zdraví…)

Rodiče pravidelně informujeme na nástěnkách o aktuálním dění a průběžně tu vystavujeme výtvarné práce dětí a pracovní listy. Také se zde rodiče mohou seznámit s písničkami či básničkami, které se v daném čase učíme.

 

SPOLU SI HRAJEME,

SPOLU SE UČÍME,

SPOLU SE RADUJEME.