3. třída – Žabičky

zabicky

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, V ŽABIČKÁCH JE TO VŽDY PRIMA

Školní rok 2020- 2021

Učitelky:

 • Čočková Tereza
 • Štěpánová Zdeňka

Pedagogický asistent

Dolanská Markéta

1. Valerie A. 14. Eliška R.
2. Lukáš B. 15. Lucie S.
3. Daniel B. 16. David S.
4. Matěj C. 17. Adam Š.
5. Dorota D. 18. Julie Š.
6. Rudolf H 19. Karolína Š.
7. Adam L. 20. Emil Š.
8. Matyas M. 21. David T.
9. David N. 22. Zuzana T.
10. David P. 23. Tea T.
11. Josef P. 24. Viktorie U.
12. Tomáš P. 25. Dominik V.
13. Jakub P.    
       

JARO, LÉTO, PODZIM ZIMA,

V ŽABIČKÁCH JE TO VŽDY PRIMA.

Náš třídní vzdělávací program na školní rok 2017/2018

CHALOUPKA NA VRŠKU“

Rok jak kolo točí se,

dny se skládá v měsíce.

Jen odzvoní Vánoce,

zase znovu koulí se.

Třídní program Žabiček vychází z loutkové pohádky – večerníčku „CHALOUPKA NA VRŠKU“. Děti budeme pomocí knih a videí seznamovat s lidovými zvyky, pranostikami, pořekadly a písničkami. K motivaci poslouží loutka chlapečka Honzíka.

Našim záměrem pro školní rok 2017 – 2018:

 • Vést děti k samostatnosti
 • Podporovat vytváření pozitivního klimatu ve třídě
 • Motivovat děti pro vstup do 1.třídy ZŠ
 • Zvládat sebeovládání a sebekontrolu
 • Vydržet pozorně se soustředit
 • Umět šetrně zacházet s předměty a hračkami
 • Učit děti ke správnému oslovování (vykání) u dospělých osob
 • Rozvíjení jemné a hrubé motoriky
 • Správný úchop tužky – grafomotorické návyky
 • Vést děti ke správnému rozvoji řeči a slov

Plynule navazujeme při všech činnostech na již získané vědomosti, dovednosti a návyky dětí. Vzhledem k jejich schopnostem a možnostem přihlížíme k jejich individualitě, kde je chceme všestranně rozvíjet.

TVP tvoříme postupně ve spolupráci s dětmi, reagujeme na témata, která na sebe obsahově, časově navazují a reagují na změny i situace v průběhu školního roku.

Při tvorbě TVP vycházíme z charakteristiky třídy a jejího věkového složení – dětí 5-6 letých. Důraz klademe na projektové vyučování, situační a prožitkové učení.

Ukázka témat pro školní rok 2017 – 2018 (třídní plán je možné podle potřeby doplňovat a pozměňovat…)

 • NAŠE ŠKOLKA ŠKOLIČKA, PĚKNÁ JE JAK PÍSNIČKA
 • PODZIM PŘICHÁZÍ
 • PANÍ ZIMA PŘICHÁZÍ
 • TO JE ALE FUJAVICE, NEZAPOMEŇ RUKAVICE
 • JAK PŘICHÁZÍ JARO
 • CHVÁLÍM TĚ ZEMĚ MÁ
 • HŘEJ SLUNÍČKO, HŘEJ

Děti mají možnost při všech činnostech vyjádřit své pocity a přání. Rozvíjíme a formujeme samostatné, zdravě sebevědomé osobnosti, které dokáží komunikovat a spolupracovat.

S dětmi vytváříme společně třídní pravidla chování, které musí následně dodržovat během celého školního roku. Pravidla během roku postupně přidáváme a aktualizujeme.

Velmi důležité jsou i každodenní rituály s použitím motivačních říkadel, které jsou specifické pro třídu Žabiček.

Např.

 • Ztišení třídy – „Nakreslíme okýnko, do okýnka KUK a už ani MUK“
 • Před obědem – „Popřejem si dobrou chuť a už nikdo ani MUK“
 • Svolání do kruhu – „Ať si holka nebo kluk, udělěj si s námi kruh“
 • Čistění zoubků – ,,Šup kartáčku do chaloupky, vyčistíme všechny zoubky….“
 • Přivolání pohádky – „Byla jedna hromádka a v ní spala pohádka“
 • Úklid hraček – „Všechny hračky ve třídě, uklidíme ve vteřině“
 • Probuzení – „ Děti, děti, už jsme se vyspali……“

Dané rituály dávají dětem pocit sebevědomí, sounáležitosti, důvěry a pohody ve třídě. Důležité pro nás je – naslouchat si navzájem.

NAŠE AKTIVITY

 • Zavedení „Putovníčku“ – děti společně s rodiči zapisují zážitky z víkendu dítěte
 • Spolupráce s rodiči (tvoření rodičů s dětmi – dle ročního období)
 • Drakiáda s výšlapem – turistika
 • Pečení a zdobení perníčků
 • Krmení ptáčků – krmítko
 • Návštěva „Zverimexu“
 • 3 denní školní výlet „RS Trnava“
 • Besídky
 • Plavecký kurz, lyžařský kurz
 • Školička – příprava předškoláka
 • Návštěva ZOO, exkurze
 • Vystoupení na veřejnosti předškolních dětí (Škrpálek, vánoční vytupování)
 • Návštěva knihovny

SPOLU SI HRAJEME,

SPOLU SE UČÍME,

SPOLU SE RADUJEME.