3. třída – Žabičky

zabicky

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, V ŽABIČKÁCH JE TO VŽDY PRIMA

Školní rok 2021- 2022

Učitelky:

 • Grofová Daniela, DiS.
 • Janků Alena

Pedagogický asistent

Dolanská Markéta

1. Lukáš B. 14. Josef P.
2. Zbyněk B. 15. Tomáš P.
3. Daniel B. 16. Eliška P.
4. Aneta C. 17. Karel P.
5. Dorota D. 18. Klára P.
6. Rudolf H 19. Lucie S.
7. Nela H. 20. Michal Š.
8. Adam L. 21. Emil T.
9. Natálie M. 22. David T.
10. Matyas M. 23. Tea T.
11. Zdeněk M. 24. Markéta V.
12. Barbora N. 25. Dominik V.
13. David N.    
       

JARO, LÉTO, PODZIM ZIMA,

V ŽABIČKÁCH JE TO VŽDY PRIMA.

Náš třídní vzdělávací program na školní rok 2020/2021

CHALOUPKA NA VRŠKU“

Rok jak kolo točí se,

dny se skládá v měsíce.

Jen odzvoní Vánoce,

zase znovu koulí se.

 

   Třídní program Žabiček vychází z loutkové pohádky – večerníčku „CHALOUPKA NA VRŠKU“. Děti budeme pomocí knih a videí seznamovat s lidovými zvyky, pranostikami, pořekadly a písničkami. K motivaci poslouží třídní maňásek žabička Kuňkalka.

 

Našim záměrem pro školní rok 2020 – 2021:

 • Přiblížit dětem okolní svět přírody co nejvíce autentickým způsobem
 • Zkoušet nové přírodovědné pokusy a experimenty hravou formou
 • Objevovat přírodu a její krásy všemi svými smysly
 • Vhodnými metodami a experimenty podporovat a rozvíjet osobnost dítěte
 • Vést děti ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody ve všech možných směrech
 • Umět šetrně zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, chránit životní prostředí

Neméně důležité je pro nás také:

 • Učit děti ke správnému oslovování (vykání) u dospělých osob
 • Rozvíjení jemné a hrubé motoriky
 • Správný úchop tužky – grafomotorické návyky
 • Vést děti ke správnému rozvoji řeči a slov
 • Motivovat děti ke vstupu do 1. třídy ZŠ ve všech činnostech v průběhu celého dne

TVP tvoříme postupně ve spolupráci s dětmi, reagujeme na témata, která na sebe obsahově, časově navazují a reagují na změny i situace v průběhu školního roku.

Při tvorbě TVP vycházíme z charakteristiky třídy a jejího věkového složení  –  dětí  5-6 letých, letos i dětí čerstvě čtyřletých. Důraz klademe na projektové vyučování, situační a prožitkové učení. Chceme, aby obě předškolní třídy spolupracovaly na společných tématech.

Ukázka témat pro školní rok 2020 – 2021 (třídní plán je možné podle potřeby doplňovat a pozměňovat…). Náš třídní vzdělávací program je inspirován písní „MĚSÍCE“ a bude zaměřen na objevování měsíců v roce a jejich typických znaků s využitím netradičních metod vzdělávání, jako například přírodovědný experiment, brainstorming atd.

Nástin témat pro školní rok 2020-2021:

 • V ZÁŘÍ SE SEJDEME POD JABLONÍ

Šlapu si to do školky pro kluky i pro holky

„JABLÍČKOVÁNÍ“ – společný týdenní projekt předškolních tříd

 • V ŘÍJNU DÉŠŤ PLESKÁ PO STŘEŠE

Podzimní zahrádka – sklízíme úrodu

Dešťové kapičky dostaly nožičky

Na provázku visí drak, vyletěl až do oblak

Počasí je na draka

 • LISTOPAD SVLÉKÁ STROMŮM ŠATY

„CO SE ŠUSTNE V LESE“ – společný měsíční projekt předškolních tříd

 • V PROSINCI ZRAJOU HVĚZDY ZLATÝ
 • LEDEN JE MĚSÍC PLNÝ LEDU
 • ÚNOR ZAVOLÁ SKŘIVÁNKA
 • BŘEZEN DÁ PRVNÍ LŽIČKU MEDU
 • V DUBNU SE ČISTÍ STUDÁNKA
 • KVĚTEN SI ŘÍKÁ PODLE KVÍTÍ
 • ČERVEN SI NA SVĚT SLUNCEM SVÍTÍ

S dětmi vytváříme společně třídní pravidla chování, které musí následně dodržovat během celého školního roku. Pravidla během roku postupně přidáváme a aktualizujeme.

Velmi důležité jsou i každodenní rituály s použitím motivačních říkadel, které jsou specifické pro třídu Žabiček.

Např.

 • Ztišení třídy – „Nakreslíme okýnko, do okýnka KUK a už ani MUK“
 • Před obědem – „Popřejem si dobrou chuť a už nikdo ani MUK“
 • Svolání do kruhu – „Ať si holka nebo kluk, udělěj si s námi kruh“
 • Přivolání pohádky – „Byla jedna hromádka a v ní spala pohádka“
 • PROHLÍŽENÍ KNIH – v herně máme malou knihovničku, před spinkáním, než se všichni oblečou do pyžámka, si prohlížíme na postýlce knížky
 • PUTOVNÍČEK – zapisování zážitků z víkendu s rodiči. Vždy si bere jedno zvolené dítě na víkend domů a v pondělí v kruhu se čtou zážitky z víkendu a ukazují fotografie – obrázky.
 • Úklid hraček – „Všechny hračky ve třídě, uklidíme ve vteřině“
 • Před spaním – ,,Dáme pusu na zámek a klíček pod polštářek‘‘
 • Probuzení – „ Děti, děti, už jsme se vyspali, otevřeme pusinku klíčkem‘‘

Dané rituály dávají dětem pocit sebevědomí, sounáležitosti, důvěry a pohody ve třídě. Důležité pro nás je – naslouchat si navzájem.

NAŠE TŘÍDNÍ PRAVIDLA: (vytvořené a vymyšlené dětmi)

 1. Při odpočinku nerušíme (postel)
 2. Neběháme ve třídě (nohy)
 3. Správné stolování (talíř s příborem)
 4. Uklízíme hračky (hračky)
 5. Máme se rádi, všichni jsme kamarádi (srdce)
 6. Říkáme pěkná slovíčka (pusa)
 7. Neplýtváme vodou (kapka)
 8. Nekřičíme na sebe (ucho)
 9. Venku dodržujeme domluvená pravidla (kytka)
 • Třídní pravidla jsou vyvěšena ve třídě na nástěnce. Děti si je tak mohou opakovat a řídit se podle nich.
 • Při naší práci nahlížíme individuálně na každé dítě a snažíme se je všestranně rozvíjet ve všech oblastech rámcově vzdělávacího programu pro předškolní věk.

NAŠE AKTIVITY

Celý rok máme naplánováno spoustu různých aktivit od divadelních představení ve školce, či výukových programů až po společné tvoření rodičů s dětmi. Aktivity jsme se snažili naplánovat tak, aby se prolínaly s našimi tematickými bloky.

Například:

Září- Projekt Jablíčkování

Říjen-Drakiáda, podzimní tvoření s rodiči

Listopad- Projekt Les, výukový program Hvězdárna – Vsetín

Prosinec- vánoční tvoření s rodiči, vánoční tradice a zvyky, vystupování předškolních dětí na Adventním jarmarku atd.

Při naší práci nahlížíme individuálně na každé dítě a snažíme se je všestranně rozvíjet ve všech oblastech rámcově vzdělávacího programu pro předškolní věk.

 

SPOLU SI HRAJEME,

SPOLU SE UČÍME,

SPOLU SE RADUJEME.